Subvencije za študij Humanistike


Upravni odbor Alma Mater je za novo študijsko leto sprejel sklep, da za študij Humanistike na vseh treh stopnjah razpiše subvencije.

Interesenti za subvencije se prijavite Tini Kavtičnik, vodji referata Alma Mater na: tina.kavticnik@almamater.si, in sicer do 15. 9. 2018. V prijavi napišite vaše osebne podatke, dokončan študij ter stopnjo študija Humanistike (1., 2. ali 3. stopnja), ki si ga želite študirati na Alma Mater. Informativni dnevi za podiplomske študijske programe, ki jih ponuja Alma Mater, bodo 11. 9. 2018 ob 17.00 v Mariboru (Slovenska 17, 1. nadstropje, velika predavalnica) in 13. 9. 2018 ob 17.30 v Ljubljani (Kardeljeva ploščad 1, prostori Alma Mater). Na informativnem dnevu vam bomo odgovorili tudi vse o študiju Humanistike ter o razpisanih subvencijah. Vabljeni!