Pedagoški sodelavci

Sodeluje pri študijskih programih:

Dodiplomski študij: Socialna gerontologija

Bibliografija: Preberi več

Več kot dvajset let aktivna na področju oblikovanja in izvajanja skupnostnih modelov pomoči osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju ter predsednica nevladne organizacije Altra, odbora za Novosti v duševnem zdravju, kjer je tudi zaposlena.

Članica strokovnih, znanstvenih in delovnih skupin  področju duševenga zdravja in socialnega varstva pri različnih državnih ustanovah, npr. Socialna zbornica Slovenije, Ministrstva z delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Nacionalnega inštituta za javno zdravje,  Ministrstva za zdravje,  Fakultete za socialno delo, Inštituta RS za socialno varstvo, Vladi RS za področje duševnega zdravja.

Ima tudi izkušnje z mednarodnimi projekti in sodelovanju, nazadnje kot Senior Expert in Social Inclusion of People with Disabilities in project »Supporting Modernization and De-Institutionalisation of the Social Services« v Severni Makedoniji, kjer je delovala kot strokovnjakinja za področje izobraževanja in usposabljanja strokovnih izvajalcev na področju implementacije deinstitucionalizacije in modernizacije sistema socialnega varstva.