Pedagoški sodelavci

Sodeluje pri študijskih programih:

Dodiplomski študij: Spletne in informacijske tehnologije, Arhivistika, Ples, koreografija, Management poslovnih sistemov, Zdravstvena nega
Magistrski študij: Študije plesnih umetnosti, Socialna gerontologija, Management poslovnih sistemov, Ekoremediacije
Magistrski študij: Fizioterapija

CV:

Bibliografija: Preberi več

Področje raziskovanja

Informatika, telerehabilitacija