Tretja revolucija spleta tudi kot študij


"Podobno kot je splet spremenil podobo družbe in ekonomijo sveta, le to danes spreminja tehnologija podatkovnih blokov, ki omogoča zaupanja vredne transakcije med uporabniki brez posredovanja tretje osebe," pravi izr. prof. dr. Matej Mertik iz Alma Mater Europaea - ECM, ki pripravlja nov študijski program Spletne in informacijske tehnologije.

"Tehnologija podatkovnih blokov in množično financiranje sta osvetlila nove tehnološke paradigme, ki po dobrem četrt stoletja od izuma spleta na Evropski organizaciji za jedrske raziskave CERN spreminjajo in revolucionizozirajo njegovo uporabo ter razvijajo četrto industrijsko revolucijo z neslutenimi potenciali. Podobno kot je splet spremenil podobo družbe in ekonomijo sveta le to danes spreminja tehnologija podatkovnih blokov, ki omogoča zaupanja vredne transakcije med uporabniki brez posredovanja tretje osebe. Z drugimi besedami, gre za revolucionarno tehnologijo, ki bo podobno kot je splet omogočil izmenjavo informacij, omogočila izmenjavo vrednosti na podlagi porazdeljene knjige transakcij, katere lastniki so vsi uporabniki in kjer algoritem sam zagotavlja nespremenljivost in spremembo ter zaupanje pri izmenjavi vrednosti. Bitcoin je prvi primer izmenjave denarne valute, ki teče na tehnologiji podatkovnih blokov, na okrogli mizi pa so bile predstavljene ostale možnosti in primeri uporabe, kjer denarno valuto zamenjajo druge vrednosti v obliki pametnih pogodob kot so na primer osebni podatki, zdravstvene kartoteke, lastniške pravice in drugo, vpis v zemljiško knjigo brez posrednikov sta na primer na omenjeni tehnologiji že implementirala Švedska in Norveška, kjer notariat ni več potreben," je pojasnil izr. prof. Mertik.

V okviru 6. znanstvene konference Za človeka gre je potekala okrogla miza, kjer sta bila gosta dr. Reinhard Willfort, koordinator podiplomskega programa Inovacije na Podonavski univerzi v Kremsu Avstrija in soustanovitelj Evropske mreže za množično financiranje ter član upravnega odbora direktorjev te mreže, in dr. Peter Merc, predsednik Blockchain Think Thanka Slovenija, ta pod okriljem Slovenske digitalne koalicije deluje kot odprta platforma za vse deležnike, ki jih tehnologija podatkovnih blokov zanima od potrošnikov, startupov, slovenskih blue chip in ostalih podjetij, gospodarske zbornice, univerz, pospeševalnikov in inkubatorjev ter države. Na okrogli mizi je bil predstavljen kocept delovanja in uporabe tehnologije, prav tako pa so bile osvetljene priložnosti za razvoj vrednostih storitev in novih modelov poslovanja, ki jih je tehnologija omogočila in ki jo bomo vedno pogosteje srečevali v prihodnje ter predstavljene nekatere potencialne nevarnosti ter prednosti uporabe le te. Udeleženci okrogle mize so tako spoznali tretjo revolucijo spleta, ob zaključku pa je bil predstavljen svež mednarodni študijski program Spletne in informacijske tehnologije, ki se bo začel izvajati na Alma Mater Europaea v Mariboru. Ta bo usposabljal strokovnjake za danes in jutri, ki bodo kreatorji novih rešitev na tehnolgijah in uporabi spleta. Študentje bodo tako pridobili jederna znanja iz informacijskih in spletnih znanosti ter tehnologij, obogatili pa jih bodo lahko v modulih spletne varnosti (Cyber Security), spletnih tehnologij in dizajna (Web technolgies and Web design) in Umetne inteligence ter podatkov (AI and data). Na programu bo razpisanih 30 študijskih mest za najboljše kandidate na prvi in 30 študijskih mest na drugi bolojnski stopnji.