Tretji rektorski forum jugovzhodne Evrope in zahodnega Balkana v Mostarju


Univerza v Mostarju je med 7. in 8. februarjem 2019 gostila 3. rektorski forum jugovzhodne Evrope in zahodnega Balkana, ki se ga je udeležilo kar 30 univerz s področja Zahodnega Balkana.

Na forumu so rektorji podpisali Akademski medinstitucionalni sporazum o sodelovanju, z namenom okrepitve mednacionalnega sodelovanja, posebej na področju znanstveno-raziskovalne in umetniške dejavnosti ter učiteljske in študentske mobilnosti, oblikovanju in izvajanju skupnih študijskih programov in skupnega prijavljanja na Evropske projekte, vse s ciljem izboljšati kakovost visokošolskega izobraževanja in povečanja mednarodnega sodelovanja.  Na forumu je sodelovala tudi delegacija Alma Mater Europaea ECM v sestavi: direktor AMEU ECM, prof. dr. Jurij Toplak, predstojnik oddelka za Informatiko, Izr. prof. dr. Matej Mertik ter direktor mednarodne pisarne AMEU, dr. Goran Gumze.  Predstavniki AMEU ECM so poleg omenjenega memoranduma podpisali tudi pogodbo o sodelovanju pri izvajanju skupnega magistrskega študijskega programa Digitalne humanistike, znotraj razpisa Erasmus+ Mundus Joint master programs, ki ga bodo izvajali skupaj z Avstrijskimi in Hrvaškimi partnerji.

AMEU ECM uspešno sodeluje z Univerzo v Mostarju že od Marca 2018, ko sta predsednik AMEU ECM prof. dr. Ludvik Toplak in rektor Univerze v Mostarju, prof. dr. Zoran Tomić, v Mariboru podpisala bilateralni sporazum o sodelovanju.