Uspešen študent, poklicni gasilec in župan


Andraž Pogorevc je poklicni gasilec, ki je magistrski študij Management poslovnih sistemov zaključil s primerjavo gasilcev in enot civilne zaščite v sistemu zaščite in reševanja ter njihovimi vlogami. Ob tem je pred kratkim uspešno nastopil tudi novo fukcijo župana občine Vitanje.

»Varovanje ljudi, živali, premoženja in infrastrukture z namenom preprečevanja nesreč ali zmanjšanja posledic je celovit sistem, za katerega dejansko skrbi politika. Bistven namen je preprečevanje oziroma zmanjšanje posledic nesreč. Vse to opravljajo različne sile za zaščito in reševanje, ki so jih ustanovili država, občine ali druge organizacije,« pojasnjuje Pogorevc in nadaljuje, da so najbolj prepoznavne sile oziroma dejavnosti, ki izvajajo zaščito in reševanje, gasilska dejavnost in enote službe civilne zaščite. »Ta segmenta sta tudi bistvena v sistemu zaščite in reševanja. Prvi je izredno pomemben, saj ogromno posredovanj v sistemu opravijo gasilci, medtem ko je drugi segment služb in enot civilne zaščite organiziran, kadar se določenih nalog izvajanja zaščite in reševanja ne da izvajati s poklicnimi ali prostovoljnimi reševalnimi službami,« pojasnjue.

Segment gasilstva se v Republiki Sloveniji deli na prostovoljno in poklicno gasilstvo. Poklicnih gasilskih enot je trinajst, medtem ko je prostovoljnih gasilskih društev kar 1341. Civilna zaščita je organizirana z namenom varovanja pred naravnimi in drugimi nesrečami. V ta sistem je vključeno vodenje, različne enote in službe, ter zaščitna reševalna oprema v katero so zajeti tudi objekti in naprave. »V ospredju javnosti in promocije zaščite in reševanja so večinoma prostovoljni gasilci. Z nalogo sem prikazal pomembno vlogo poklicnih gasilcev, ki navkljub maloštevilnosti opravijo levji delež v sistemu zaščite in reševanja,« pove Pogorevc doda, da poklicno in prostovoljno gasilstvo v Slovenij predstavljata steber v sistemu zaščite in reševanja ter dejavnost civilne zaščite. 

Andraž Pogorevc izpostavlja še, da imajo poklicne gasilske enote boljšo tehnično opremo kot regijske enote civilne zaščite, medtem ko imajo v primerjavi s prostovoljnimi gasilskimi enotami primerljivo oz. enakovredno. »Poklicne gasilske enote opravijo večino intervencij glede na svojo številčnost v primerjavi s prostovoljnimi gasilskimi enotami in regijskimi enotami civilne zaščite. Prav tako poklicni gasilci opravijo več usposabljanj in izobraževanj kot prostovoljni gasilci in pripadniki regijskih enot civilne zaščite,« zaključi novopečeni župan in doda, da so poklicni gasilci zelo pomemben akter delovanja v celotnem sistemu zaščite in reševanja v Republiki Sloveniji.