Vabilo na okroglo mizo


Študentke in diplomantke Akademije za ples pripravljajo okroglo mizo z naslovom: Balet, izobraževalna vertikala od predšolske vzgoje do II. bolonjske stopnje v Republiki Sloveniji. Dogodek, bo del Borštnikovega srečanja, bo potekal v soboto, 26. 10. 2019, ob 11. uri, na Alma Mater (Slovenska 17, Maribor).

Helena Valerija Krieger, prof., vodja baletne šole na Konservatoriju za glasbo in balet Maribor, bo predstavila problematiko predšolske vzgoje in baletne šole od 1. do 6. razreda baletnega izobraževanja. Tema se bo dotaknila baletnega šolanja na obeh Konservatorijih za glasbo in balet ter glasbenih šolah, kjer se poučuje program na osnovni stopnji.
Martina Svetina, prof., učiteljica baleta na Konservatoriju za glasbo in balet Maribor, bo v sklopu okrogle mize predstavila izvlečke empiričnega dela diplomske naloge, v katerem primerja slovenski sistem baletnega šolanja s hrvaškim in madžarskim.
Claudia Sovre, asistentka koreografa SNG Ljubljana, bo predstavila vlogo učitelja baleta v izobraževalnem procesu.
Branka Popovici, baletna plesalka SNG Maribor, bo predstavila temo vloge učitelja v začetnem baletnem izobraževanju.
Manca Raušl Kodrič, dipl. prav., učiteljica baleta na Konservatoriju za glasbo in balet Maribor pa pravno podlago in postopek sprememb vzgojno izobraževalnih programov.

Vljudno vabimo vse strokovnjake, da se vključijo v diskusijo.