Vabilo na zagovor doktorske dizertacije


Vabimo vas na zagovor doktorske disertacije študentke Alma Mater Europaea ISH Hribernik Andreje na programu Zgodovinska antropologija, smer: Zgodovinska antropologija likovnega, z naslovom MUZEJ KOT PROSTOR UTOPIJ.

Zagovor bo v petek, 12. avgusta 2016 ob 10.00 uri,  v prostorih AMEU-ISH na Kardeljevi ploščadi 1 v Ljubljani.