Več kot 300 prispevkov in 1000 udeležencev


S 7. znanstveno konferenco z mednarodno udeležbo Za človeka gre: Prihodnost zdaj! želi Alma Mater Europaea – ECM ob 10. obletnici delovanja posvetiti tematiko aktualnim vprašanjem našega časa za prihodnost.

Na konferenci se skupaj pričakuje preko 300 prispevkov in 1000 udeležencev iz več kot 20 držav, zlasti iz Evrope. Na konferenci sodelujejo prof. ddr. Felix Unger, predsednik Evropske akademije znanosti in umetnosti, predstavniki SAZU ter Svetovne akademije znanosti in umetnosti, ki bodo predstavili svetovne trende razvoja znanosti in družbe kot celote. Večer pred konferenco v četrtek bo potekalo še odprtje razstave znane ruske umetnice gospe Marie Tatevyan, ki je tudi avtorica spomenika žrtev na ljubljanskih Žalah. Teža konference je na sekcijah in okroglih mizah.

Na plenarnem delu bodo spregovorili: prof. dr. Ludvik Toplak, predsednik AMEU, prof. ddr. Felix Unger, predsednik EASA, gospod predsednik Državnega sveta RS Alojz Kovšca, priznana znanstvenica prof. dr. Claudia Loebbecke, Univerza v Kolnu, gospod Sven Mollekleiv, predsednik norveškega Rdečega križa, prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj, profesorica klimatologije ter sodobitnica Nobelove nagrade, prof. dr. Nandu Goswami, Medicinska univerza Graz, prof. dr. Stefan Luby, podpredsednik EASA.

Veliko zanimanje se pričakuje na okroglih mizah. Okrogla miza Oskrba ran, je aktualno medicinsko, zdravstveno in tudi socialno vprašanje. Popolna novost na našem področju izobraževanja je Digitalna humanistika – na okrogli mizi bodo izpostavili tudi pravna vprašanja umetne iteligence, kjer bo spregovoril vrhunski nemški znanstvenik prof. dr. Wilfried Bergmann.

Na sekciji Avtizma  kot izziv prihodnost,  bodo spregovorili vrhunski domači in tuji znanstveniki strokovnjaki o aktualnem zdravstvenem vprašanju ter ter nevrofizioterapevtskem programu vključevanja avtističnih otrok v družbo.

Veliko zanimanje je tudi za okroglo mizo Volilni sistem: kako naprej?, kjer bodo sodelovali vrhunski pravni strokovnjaki.

Sekcija Zdravje in zdravstveno varstvo v luči trajnostnega razvoja  bo posvečena predvsem vprašanjem javnega zdravja.

Sekcija Vzgoja, psihoterapija in psihologija v luči trajnostnega razvoja bo strokovno verificirala nove zdravstvene programe, ki jih AMEU začne izvajati v naslednjem študijskem letu (logopedija in avtizem). Za ta študijski program je veliko zanimanje partnerskih univerz v svetu.

Posebna sekcija bo posvečena Aktivnemu in produktivnemu staranju v naši družbi, saj je potrebna priprava prekvalifikacije in dokvalifikacije ljudi na tretje življenjsko obdobje, zaradi sprememb tehnološkega in delovnega procesa,  vključno z vseživljenjskim izobraževanjem. Socialna gerontologija poudarja pomen ne samo aktivnega in kvalitetnega staranja, ampak predvsem produktivnega staranja.

Najštevilnejša je sekcija Fizioterpije, ki bo potekala na dveh lokacijah dva dni (tudi v Kopru) z live stream prenosom.

Aktualna ekološka vprašanja vezana na študijski program Ekoremediacije bodo obravnavana na sekciji Okoljski vidiki.

Glede na spremembe  centrov ekonomske in politične moči se spreminjajo tudi kulturni vplivi. Poseben mednarodni interes so izkazali študenti humanističnih znanosti ter mednarodna javnost na sekciji Evropska kulturna dediščina.

Sprememba tehnologije, zlasti komuniciranja v družbi med narodi, generacijami in akademskimi disciplinami ter dejavnostmi v družbi, se obravnavajo na okrogli mizi Etična in pravna vprašanja v izobraževanju.

Strokovnjaki s področja zdravstvenih ved bodo obravnavali vprašanja v sekciji Zdravje in zdravstveno varstvo v luči trajnostnega razvoja.

Svetovne migracije in prenos znanja ter upravljanje z znanjem, bo predlog razprave sekcije Vodenje, inovacije in talenti za trajnostni razvoj.

Na okrogli mizi Etika in religija, bodo filozofi razpravljali o veri, miru, vojni in ekonomiji od Hamurabija in Mojzesa do našega časa. 

Mednarodno najodmevnejši program konference Za človeka gre je 9. konferenca arhivskih znanosti slovanskih držav, kjer bodo predstavniki nacionalnih arhivov vseh slovanskih držav razpravljali o vlogi in pomenu arhivov ter digitalizaciji arhivskega gradiva v sodobni družbi.

Akademski študijski program Ples - koreografija z baletom na AMEU je v Sloveniji prvi in edini visokošolski program s področja plesne umetnosti. Vzpostavili so ga domači strokovnjaki ob sodelovanju vrhunskih plesnih akademij ter umetnikov iz Zagreba, Budimpešte, Petersburga in Amsterdama. »S tem je premagana zgodovinska travma, da so bili Slovenci edini narod v Evropi, ki plesne umetnosti ni razvil do akademske stopnje, kljub več kot polstoletnemu naporu slovenskih vlad, čeprav se ve, da je ples in koreografija konstitutivni element vsake kulturne identitete tako kot materin jezik,« je še pojasnil prof. dr. Ludvik Toplak, predsednik AMEU. Na tokratni posebni konferenci, ki bo potekala v soboto, se bo verificiral tudi magistrski program Ples  - koreografija na Alma Mater Europaea - ECM , ki je v postopku akreditacije.

»Na konferenco so povabljeni vsi ministri s področja zdravja, izobraževanja, sociale in kulture ter predstavniki tako imenovanih nacionalnih institucij, in sicer v upanju, da bodo prepoznali relevanco, kvaliteto in racionalnost znanstvenega dela,« še dodaja prof. dr. Toplak.

Več informacij:
Katarina Pernat, katarina.pernat@alamamter.si
041 645 630