Več kot 350 interesentov na informativnih dnevih


Alma Mater Europaea - ECM je uspešno izvedla informativne dneve na štirih lokacijah Maribor, Ljubljana, Koper, Murska Sobota.

Več kot 350 interesentov se je zvrstilo na informativnih dnevih za vse tri stopnje študija na Alma Mater Europaea - ECM, in sicer za Fizioterapijo, Socialna gerontologijo, Zdravstveno nego, Arhivistiko, Akademijo za ples, Management, Humanistiko, Zdravstvene vede, Projektni management, Strateški komunikacijski management, Evropske poslovne študije in Ekoremediacije. 

Prvi prijavni rok na dodiplomske in podiplomske študijske programe je odprt od 6. 2. 2017 do 11. 7. 2017. Prijava poteka preko EVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/ .

Informativni dnevi 2017

Galerija