Pedagoški sodelavci

Sodeluje pri študijskih programih:


Doktorski študij: Uporabna umetna inteligenca

Bibliografija: Preberi več

Verica Trstenjak je bila od oktobra 2006 do novembra 2012 generalna pravobranilka na Sodišču EU v Luksemburgu, med 2004–2006 pa je bila sodnica na Sodišču prve stopnje ES v Luksemburgu.

Leta 1987 je opravila pravosodni izpit in leta 1995 doktorirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Od leta 1994 do 1996 je bila vodja pravne službe na Ministrstvu za znanost in tehnologijo, kasneje pa državna sekretarka na tem ministrstvu od leta 1996 do leta 2000. V letu 2000 je bila generalna sekretarka Vlade Republike Slovenije, nato pa profesorica na Pravni fakulteti v Mariboru.

Verica Trstenjak je opravljala doktorski študij na Univerzi v Zürichu, na Inštitutu za primerjalno pravo Univerze na Dunaju, na Inštitutu Max Planck za mednarodno zasebno pravo v Hamburgu in na Svobodni univerzi v Amsterdamu. Bila je gostujoča profesorica na Univerzi na Dunaju, Univerzi v Freiburgu (Nemčija) in na Bucerius Law School v Hamburgu. Do leta 2006 je bila članica komisije za evropski civilni zakonik. Predava na številnih mednarodnih konferencah doma in v tujini ter na številnih tujih univerzah (npr. v Hamburgu, na Dunaju, v Heidelbergu, Münstru, Osnabrücku, Amsterdamu, Haagu, Zürichu, Firencah – EUI, Salzburgu). V letih 1997–2000 je sodelovala pri pogajanjih za vstop v EU v okviru delovne skupine 17.

Je članica več društev pravnikov in med drugim predsednica Slovenskega društva za Evropsko pravo, članica European Law Institute, Gesellschaft für Rechtsvergleichung, International Academy of Comparative law, Zivilrechtslehrervereinigung in Scientific Advisory Board na Pravni fakulteti Univerze na Dunaju. Od leta 2012 je zunanji znanstveni član na Max Planck Institute Luxemburg for International, European and Regulatory Procedural Law. Od leta 2012 je tudi profesorica za Evropsko pravo na Pravni fakulteti Univerze na Dunaju (Rechtswissenschaftliche Fakultät, Universität Wien. Leta 2003 je prejela nagrado Društva pravnikov Slovenije „pravnica leta 2003".