ZA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI IN UČINKOVITOSTI IZOBRAŽEVANJA IN UČENJA


Alma Mater je partner projekta »Oblikovanje za povečano kompetentnost skozi aktivno participacijo v visokem šolstvu«, katerega osnovni namen je povečati učinkovitost in kakovost visokošolskega izobraževanja na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni ter zagotoviti visokokakovostne učne izkušnje osebju in študentom.

S sodelujočimi partnerji Gospodarsko zbornico Slovenije, Pedagoškim inštitututom, Študentsko organizacijo Slovenije in Kristiania University College smo izpeljali koordinacijski sestanek v Ljubljani.

Glavni cilj projekta je izboljšati kakovost in učinkovitost poučevanja in učenja v visokošolskem izobraževanju ter opolnomočiti posameznike in institucije v visokem šolstvu, da se v sodelovanju z drugimi deležniki ter z izmenjavo dobrih praks aktivno odzovejo na izzive priprave študentov na delo in življenje v 21. stoletju. Projekt financira Norveški finančni mehanizem, organ upravljanja na slovenski strani pa je Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Znanje in prakse, ki bodo odkrite in razvite skozi sodelovanje in vzajemno učenje v projektu, bodo integralni del novih didaktičnih orodij in virov podpore, ki so zasnovani tako, da bodo razvijali, vzdrževali in nadalje krepili institucionalno sodelovanje, aktivno učenje in usvajanje moderniziranih pristopov k učenju in razvoju kompetenc v visokem šolstvu.