Za kvalitetno življenje v starosti


Alma Mater se je kot koordinatorica aktivnega in zdravega staranja za vzhodno Slovenijo v Domu starejših Šentjur srečala s partnerji evropskega programa Twinning.

Delovna skupina s predstavniki iz Splošne bolnišnice Murska Sobota, Centra za socialno delo Posavje in Doma starejših Šentjur je pregledala izvedbo dosedanjih aktivnosti na področju aktivnega testiranja pomožnih tehnologij za izboljšanje kvalitete življenja starejših odraslih. Pripravili so tudi načrt zaključnih vsebin, povezanih s programom Twinning, ki je sicer del Horizonovega projekta Gatekeeper.

Udeleženci so se seznanili z dobrimi praksami in socialnimi inovacijami na področju oskrbe starejših odraslih, kamor sodita Kopalnica dobrega počutja in Oaza, ki sta primera izvajanja vizije doma 'Hiša po meri človeka'.

»Dom starejših Šentjur sledi željam in potrebam posameznika in stanovalcem nudi dom, kakršnega si starejša oseba, ki več ne zmore samostojnega življenja v domačem okolju, lahko samo želi. Hvaležni smo za to izkušnjo,« so sporočili udeleženci srečanja.