Zagotovite si najboljšo celostno zdravstveno obravnavo​


Ste naveličani jemanja antibiotikov vsakič, ko vaš imunski sistem oslabi zaradi vpliva bakterij? Vas je osebni zdravnik kdaj vprašal ali ste pod stresom, ko ste zboleli? Bi želeli zdraviti dejanski problem in ne bolezni? Potem bi vas utegnila zanimati integrativna medicina.

Večina od nas še nikoli ni slišala za integrativno medicino. IM, kot jo pogosto krajšajo v tujejezični literaturi, temelji na partnerstvu med pacientom in zdravilcem integrativne medicine, kjer je cilj celostna obravnava duha in telesa.

Veliko pacientov se obrne na zdravilce integrativne medicine v želji po drugačnem pristopu do zdravljenja. Klasični model integrativne medicine kombinira tradicionalno zahodno medicino z alternativnimi obravnavami, kot so zdravljenje z zdravili na zeliščni bazi, akupunktura, masaža, joga, tehnike za zmanjševanje stresa ipd. – vse z namenom celostne obravnave pacienta.

Integrativna medicina se posveča izboljšavi medicinske oskrbe

Zaradi česa je integrativna medicina privlačna? Njeni zagovorniki s prstom kažejo na dejstvo, da imajo v zdravstvenih sistemih po vsem svetu zdravniki preveč pacientov in premalo časa, zaradi česar čutijo preveliko obremenjenost, pacienti pa se počutijo kot številke. Istočasno pa integrativna medicina obljublja več časa, več pozornosti in širši pristop k zdravljenju – pristop, ki ne temelji le na zahodni medicini, temveč vključuje znanje tudi iz drugih kultur.

Tako zdravilci integrativne medicine kot tudi pacienti se poistovetijo s filozofijo integrativne medicine in njenim celostnim pristopom do zdravljenja, katerega namen je obravnavati osebo, ne le njene bolezni. Medtem ko so nekatere oblike terapije lahko nekonvencionalne, se zdravilci integrativne medicine držijo njenega vodila in uporabljajo terapije, katerih učinkovitost lahko podkrepijo z znanstvenimi dokazi.

Alma Mater Europaea nudi magistrski študijski program Integrativna Medicina

Z novim študijskim letom Alma Mater Europaea – ECM pričenja z izvajanjem prvega magistrskega študija Integrativne Medicine v Sloveniji. Profesorji Alma mater Europaea vas bodo uvedli v uravnotežen pristop, ki ga ima integrativna medicina do dobrega počutja in zdravja. Pokazali vam bodo kako namesto zdraviti le simptome in bolezni z integrativno medicino preprečiti nastanek bolezni, preden postane preveč akutna da bi imela negativen vpliv na pacientovo življenje.

Glavno vodilo integrativne medicine je celostno zdravljenje osebe, ne le bolezni. V ta namen integrativna medicina uporablja tako tradicionalne kot netradicionalne zdravstvene storitve, vse z namen uspešnega zdravljenja duha in telesa.

Kot zdravilec integrativne medicine boste sposobni pacientu glede na njegovo zdravstveno stanje predpisati pravilno zdravljenje, prilagojeno njegovim individualnim potrebam.