Zoran Dragić v dobrih rokah študenta in predavatelja Alma Mater


Študent Alma Mater Dino Murić skupaj s predavateljem mag. Tinetom Kovačičem sodeluje pri rehabilitaciji vrhunskega košarkarja Zorana Dragiča ter opravljata raziskavo s področja fizioterapije.

Dino Murić, študent 3. letnika fizioterapije na Alma Mater in član ekipe KK Šenčur GGD pod mentorstvom pred. mag. Tineta Kovačiča (nosilec predmetov na študijskem programu fizioterapija na Alma Mater; vodja medicinske rehabilitacije v CUDV Dobrna; klinični svetovalec za fun fitness program specialne olimpiade za Evropo in Evrazijo) raziskuje učinkovitost večkomponentnega fizioterapevtskega programa na funkcijske sposobnosti in bolečino pri vrhunskem košarkarju Zoranu Dragiču, ki okreva po drugi poškodbi sprednje križne vezi. Mag. Tine Kovačič vse študente fizioterapije, ki jih sprejme pod svoje okrilje, z veliko mero odgovornosti vpelje v znanstveno raziskovalno delo, pri čemer poudarja, da je tudi pri raziskavah potrebno interdisciplinarno sodelovanje s številnimi profili od kondicijskih trenerjev, pa vse do kineziologov, tako kot tudi v sami praksi. "Dino Murić tako tekom študije sodeluje z Zoranovim kondicijskim trenerjem Anžetom Mačkom ter je prav tako močno vpet v fizioterapevtsko prakso pri vrhunskem košarkarju, pri čemer upošteva principe z dokazi podprte prakse in mu tako z specifičnimi fizioterapevtskimi postopki med drugim lajša bolečino. Ta vikend so se dobili v Ljubljani in opravili kvalitativni del študije (integracija metod)," je pojasnil mag. Tine Kovačič.

Mentor mag. Tine Kovačič je poudaril, da bomo z analizo polstrukturiranega intervjuja pridobili globlji vpogled v Dragičevo osebno stališče, mnenje in doživljanje tekom sodelovanja v večkomponentnem fizioterapevtskem programu v drugem rehabilitacijskem obdobju po poškodbi sprednje križne vezi.  Dino Murić je povedal, da v raziskavi tudi želimo preveriti, če se je funkcijska sposobnost (mišična jakost, moč, in funkcionalna stabilnost) in bolečina obeh spodnjih ekstremitet po 8 - tedenskem večkomponentnem fizioterapevtskem programu spremenila ter če se je, kako se je spremenila.