Izberite program

Študij zaposljivih poklicev na Alma Mater Europaea - ECM

Vabimo k oddaji člankov za revijo JHRS

Alma Mater Europaea – ECM in Makedonsko znanstveno društvo za avtizem, ki skupaj ustvarjata multidisciplinarno, recenzirano, znanstveno, mednarodno in elektronska revijo Journal of Health and Rehabilitation Sciences (JHRS), vabita k oddaji člankov.

Preberi več

Akademske smernice za boljše načrtovanje in vodenje projektov v Evropi

Alma Mater je partner projekta EUPM – Improving EU funds management, ki združuje univerze iz sedmih različnih držav Europe. Namen projekta je opredelitev inovativne in skupne akademske poti za boljše načrtovanje in vodenje projektov v Evropi.

Preberi več

Bruci in brucke, dobrodošli!

Medse smo sprejeli 14. generacijo brucov in bruck na Alma Mater Europaea – ECM, Akademijo za ples, ISH – Alma Mater Europaea. Na uvodnem dnevu 30. 9. 2022 na vseh 4 lokacijah – Maribor, Ljubljana, Koper in Murska Sobota, so se nam pridružili 1. letniki študentov na vseh študijskih programih.

Preberi več

Starejše smo navdušili z vajami za ohranjanje spomina

Študentke socialne gerontologije na Alma Mater Tjaša Rohjt, Tjaša Draškovič in Nika Žurman so skupaj z mentorji aktivno sodelovale na 21. Festivalu za tretje življenjsko obdobje.

Preberi več

Celovita prenova vzgojno-izobraževalnega sistema v Sloveniji je nujno potrebna

Na Alma Mater Europaea - ECM je potekala strokovna razprava z okroglo mizo na temo najbolj perečih vprašanj vzgojno-izobraževalnega sistema v Sloveniji in vzpostavitve holističnega pristopa v vzgoji in izobraževanju, v navezavi na kakovost življenja in duševno zdravje. Dogodka se je udeležilo preko 1000 udeleženk in udeležencev, kar nakazuje, da je problematika na področju vzgoje in izobraževanja izredno aktualna in pereča.

Preberi več
Poglejte vse novice in dogodke

VIDEOKANAL ALMA MATER


Študiraj na zaposlitev


Predstavljamo vrhunske športnike - Mojca Haberman


Predstavljamo vrhunske športnike - Kaja Kajzer


Kje delajo diplomanti Alma Mater?


Na Almi Mater razvili aplikacijo fizioterapije na daljavo


Podelitev diplom in promocija doktorjev znanosti