Cenik za študente fizioterapije

ŠOLNINA

1. letnik

3.900 €

2. letnik

3.900 €

3. letnik

3.900 €

Strošek šolnine vključuje:

 • Celoten pedagoški proces (udeležbo na vajah, predavanjih in seminarjih) Sodelovanje v raziskovalnih in strokovnih projektih šole
 • Celotno informacijsko podporo študija
 • Uporabo interaktivnih in virtualnih učnih okolij
 • Elektronska gradiva
 • Mentorstvo in tutorstvo
 • Vsa svetovanja in pomoč v Kariernem centru
 • Dva izpitna roka
 • Snemanje ter objava vseh predavanj

Šolnina se lahko poravna v 1, 2, 5 ali 8 obrokih na naslednji način:

A.) v enkratnem znesku 3.900,00 EUR do vpisa ali
B.) v dveh obrokih, in  sicer:

 • 1.970,00 EUR ob vpisu ter;
 • 1.970,00 EUR do 10. 2. ali

C.) v petih obrokih, in sicer:

 • 800,00 EUR ob vpisu,
 • 800,00 EUR do 10. 11.,
 • 800,00 EUR do 10. 1.,
 • 800,00 EUR do 10. 3.,
 • 800,00 EUR do 10. 5.,

D.) v osmih obrokih, in sicer:

 • 770,00 EUR ob vpisu,
 • 470,00 EUR do 10. 11.,
 • 470,00 EUR do 10. 12.,
 • 470,00 EUR do 10. 1.,
 • 470,00 EUR do 10. 2.,
 • 470,00 EUR do 10. 3.,
 • 470,00 EUR do 10. 4.,
 • 470,00 EUR do 10. 5.,

Plačilo šolnine s strani pravne osebe

Plačilo šolnine lahko za študenta izvede tudi pravna oseba. V takem primeru študent izpolni izjavo, podpisano in žigosano s strani plačnika. Pravna oseba poravna strošek šolnine.

DRUGI PRISPEVKI

Šolnina za ponavljanje letnika

1300 €

Pogojni vpis (poleg šolnine za letnik)

100 €

Vpisnina

100 €

Obvezna knjižica znanj in veščin

50 €

Diplomsko delo z zagovorom

650 €

Strošek vpisnine vključuje:

•  Študentska izkaznica
•  Uporaba interaktivne infrastrukture zavoda
•  Obvezno dodatno zavarovanje
•  Vpisna dokumentacija
•  Potrdila o vpisu
•  Potrdila o opravljenih študijskih obveznostih
•  Vloge za priznavanje izpitov klinične prakse ipd.

IZPITI/DELNI IZPITI/KOLOKVIJI

Tretje ali vsako nadaljnje opravljanje

100 €

Komisijski izpiti

300 €

STROŠKI ZA OSEBE BREZ STATUSA

Izpiti

Sorazmerni delež šolnine

Vrednost kreditne točke

65 €