Pedagoški sodelavci

Sodeluje pri študijskih programih:

Dodiplomski študij: Zdravstvena nega
Magistrski študij: Management poslovnih sistemov, Zdravstvene vede
Magistrski študij: Socialna gerontologija

CV:

Bibliografija: Preberi več