Pedagoški sodelavci

Sodeluje pri študijskih programih:

Dodiplomski študij: Zdravstvena nega

CV:

Bibliografija: Preberi več

Mag. Breda Koban je zaključila študij na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju. Do upokojitve je bila zaposlena je bila v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, kjer je bila tudi glavna medicinska sestra kliničnega centra.

Na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru je bila habilitirana v naziv predavateljica za področje zdravstvene nege. Na Alma Mater Europaea – ECM predava predmeta Komunikacija v zdravstveni negi in Komunikacija in medsebojni odnosi v zdravstvu in zdravstveni negi.

Za svoje delo je bila nagrajena z zlatim znakom Zbornice zdravstvene nege Slovenije.