Socialna gerontologija: doktorske disertacije

Priimek Ime Datum zagovora Končni naslov
Poljak Damir 29.12.2022 Model socialno-kulturnih gradnikov kakovosti življenja starih ljudi v republiki Hrvaški
Brglez Monika 28.12.2022 Ocena prehranjenosti in priporočila za preprečevanje podhranjenosti starejših oseb, ki živijo v domačem okolju
Kežman Mihaela 22.12.2022 Vloga medgeneracijskega turizma v prenosu vrednot med generacijami v slovenski družbi
Halbwachs Helena Kristina 22.12.2022 Kulturna kompetentnost slovenskega zdravstvenega sistema - stanje in model razvoja
Zalar Jože 20.12.2022 Vpliv starejših odraslih na posodabljanje organizacije turističnih kmetij Slovenije
Coif Tea 21.10.2022 Samo-transcendenca in strah pred smrtjo pri starejših v institucionalnem varstvu
Gradišnik Lidija 5.07.2022 Izolacija človeških astrocitov za izdelavo celičnega modela za proučevanje nevrodegenerativnih bolezni starejših
Maček Zdravko 9. 2. 2022 Učinki kombinacije standardnega zdravljenja in skupinske vadbe na okrevanje psihofizičnega funkcioniranja pri starejših po možganski kapi
Babić Dijana 22. 7. 2021 Ocena dnevnih aktivnosti oseb s kardiovaskularnimi obolenji v tretjem življenskem obdobju s prikazom modela preprečevanja neželjenih dogodkov
Koprivnik Matej 19. 7. 2021 Povezanost demografskih in kliničnih značilnosti s kakovostjo življenja bolnikov z multiplo sklerozo po petdesetem letu starosti
Benko Snježana 16. 7. 2021 Stupanj opterećenosti neformalnih njegovatelja bolestnika s kroničnim respiratornim zatajenjem I njihov doživljaj utjecaja skrbi na faktore uspešnog starenja
Zoranić Sanja 25. 2. 2021 Kvaliteta života starijih osoba u ruralnim I otočnim sredinama Dubrovačko-neretvanske županije
Štandeker Nataša 30. 12. 2020 Socialnogerontološki model podaljšanja delovne sposobnosti zaposlenih v institucionalnem varstvu starejših
Lenart Tomaž 30. 12. 2020 Vloga sodobne tehnologije ob aktivnem staranju pri ohranjanju in vzpodbujanju samostojnosti starejših oseb
Berčan Mateja 30. 12. 2020 Model medgeneracijskega učenja pri izbiri poklica osnovnošolcev 
Sajko Melita 30. 12. 2020 Povezanost znanja I stavova patronažnih medicinskih sestara o potrebama starijih osoba: slučaj Hrvatske I Slovenije
Žmauc Tanja 30. 7. 2020 Model uspešnega staranja zaposlenih v zdravstveni negi
Telebuh Mirjana 7. 2. 2020 Prediktori kvalitete života I njihov doprinos u kvaliteti života starijih osoba nakon moždanog udara 
Kovačič Tine 19. 12. 2019 Vpliv programov gibalne aktivnosti na kakovost življenja odraslih oseb z intelektualno motnjo, vključenih v Specialno olimpiado Slovenije
Živoder Ivana 2. 9. 2019 Percepcija kvalitete života starijih osoba u institucijskoj i izvaninstitucijskoj skrbi u gradu Zagrebu
Županić Mara 12. 6. 2019 Usporedba pokazatelja kvalitete života starijih osoba u Hrvatskom urbanom i ruralnom prostoru 
Veronek Jurica 12. 6. 2019 Utjecaj različitih čimbenika na percepciju studenata sestrinstva prema starenju – usporedna analiza Slovenije i Hrvatske
Globokar Klavdija 11. 4. 2019 Vpliv strahu pred smrtjo na kakovost življenja starejših v Sloveniji
Bertić Želimir 11. 4. 2019 Socijalni čimbenici prilagodbe na umirovljenje kod starijih osoba 
Canjuga Irena 14. 9. 2018 Socijalna i emocionalna usamljenost kod osoba starije životne dobi i razvoj modela prevencije
Görgner Janez 12. 6. 2018 Pomen življenjskih prelomnic za medgeneracijsko sožitje v slovenski družini
Hostnik Bernarda 14. 12. 2017 Model vključevanja socialnega gerontologa v celostno obravnavo starejše osebe z zlomom kolka
Neuberg Marijana 14. 7. 2017 Analiza pojavnosti zanemarivanja i zlostavljanja osoba starije dobi u institucijskoj skrbi
Seljak Peter 12. 4. 2017 Pomen bivalne kakovosti za krepitev socialnega kapitala in ohranjanje socialnega konvoja starejših
Lipič Nikolaj 19. 10. 2016 Gradniki modela vseživljenjskega učenja statistike v Sloveniji
Berčan Mateja 17. 6. 2016 Model celostne oskrbe umirajočega človeka
Grintal  Barbara 15. 6. 2016 Vpliv komuniciranja z uporabo informacijske tehnologije na socialni konvoj starejših ljudi
Lešnik Amadeus 30. 5. 2016 Ocena tekočinskega ravnovesja starostnikov v institucionalnem varstvu in domačem okolju
Špendal  Suzana 19. 6. 2015 Dejavniki, ki vplivajo na spremembe in oblikovanje modela za delo s starejšimi ljudmi s posebnimi potrebami v varstveno-delovnih centrih
Režun Špela 15. 6. 2015 Sprememba paradigme delovanja slovenskih domov za starejše v potrebe uporabnikov
Švab Kavčič Irena 29.5.2023 Percepcija duhovnosti zaposlenih v paliativni oskrbi stanovalcev slovenskih domov za starejše
Bratun Urša 9.5.2023 WORK BEYOND RETIREMENT: USING MIXED METHODS RESEARCH TO EXPLORE WORKERS’ MOTIVES