Pedagoški sodelavci

Sodeluje pri študijskih programih:

Dodiplomski študij: Zdravstvena nega

CV:

Bibliografija: Preberi več

Aleš Friedl je strokovnjak na področju klinične psihologije. Doktoriral je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Je vodja psihološke službe Psihiatrične bolnišnice Ormož in predavatelj na Alma Mater Europaea – ECM in Univerzi v Mariboru. Aleš Friedl je opravil podiplomsko izobraževanje na področjih psihopatologije in psihoterapije ter specialistični študij klinične psihologije. Je redni udeleženec znanstvenih konferenc z različnih področij psihologije in avtor znanstvenih ter raziskovalnih publikacij.