FAQ - Bodoči študenti

1. SPLOŠNO

1.1 KAJ JE ALMA MATER EUROPAEA?

1.2 KATERE ŠTUDIJSKE PRORAME IZVAJA ALMA MATER?

1.3 KAJ JE GLAVNA PREDNOST ŠTUDIJA NA ALMA MATER?

1.4 ALI JE ŠTUDIJ NA ALMA MATER IZREDNI ALI REDNI?

1.5 ALI IMATE ZA KATERI ŠTUDIJSKI PROGRAM NA ALMA MATER OMEJENO ŠTEVILO VPISNIH MEST?

1.6 ALI JE DIPLOMA ALMA MATER PRIZNANA V DRUGIH DRŽAVAH EU IN DRUGOD PO SVETU?

1.7 ALI LAHKO ZARADI LAŽJE ODLOČITVE O IZBORU  ŠTUDIJA PRISOSTVUJEM ŠTUDIJSKEMU  PROCESU  ŽE PRED VPISOM  NA ALMA MATER?

1.8 KAKŠNO INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO UPORABLJAMO NA ALMA MATER?

1.9 ALI LAHKO DEL ŠTUDIJSKEGA  PROCESA  ŠTUDENTJE OBISKUJEJO  V TUJINI OZIROMA OPRAVLJAJO PRAKSO IZVEN SLOVENIJE?

1.10 KDAJ SE PRIČNO PREDAVANJA NA ALMA MATER?

1.11 ALI IMA ŠTUDENT ALMA MATER STATUS ŠTUDENTA?

1.12 ALI LAHKO ŠTUDIRAM  NA ALMA MATER TUDI NA DALJAVO?

1.13 KDAJ SE NA ALMA MATER IZVAJAJO INFORMATIVNI DNEVI?

1.14 ALI IMATE NA ALMA MATER DNEVE ODPRTIH VRAT?

1.15 ALI IMA ALMA MATER SVOJ FB PROFIL?

1.16 KAKO DOLGO TRAJA DODIPLOMSKI, MAGISTRSKI IN DOKTORSKI ŠTUDIJ NA ALMA MATER?


2. VPIS

2.1 KAKŠNI SO POGOJI ZA VPIS V DODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME?

2.2 KAKŠNI SO POGOJI ZA VPIS V PODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME?

2.3 KAKO POTEKA VPIS NA ALMA MATER?

2.4 KOLIKO JE PREDVIDENIH VPISNIH MEST ZA POSAMEZNI ŠTUDIJSKI PROGRAM?

2.5 ALI BO OMEJITEV VPISA?

2.6 KDAJ SO ZNANA PROSTA MESTA ZA DRUGI PRIJAVNI ROK?

2.7 ALI LAHKO PONAVLJAM OZIROMA VPIŠEM ABSOLVENTSKI STAŽ, ČE SEM SE PREPISAL ALI ZAMENJAL ŠTUDIJSKI PROGRAM?

2.8 KJE LAHKO DOBIM INFORMACIJE V ZVEZI S VPISOM in ŠTUDIJSKIM PROCESOM?

2.9 PRED VPISOM SEM OPRAVIL/A IZPITE SORODNE ŠTUDIJSKE SMERI KOT JO IZVAJATE NA ALMA MATER. ALI SE MI IZPITI PRIZNAJO?

2.10 ALI SE MI PRIZNAJO TUDI NEFORMALNO PRIDOBLJENA ZNANJA IN KOMPETENCE?

2.11 DODIPLOMSKI ŠTUDIJ SEM KONČAL V TUJINI. ALI LAHKO NADALJUJEM ŠTUDIJ NA 2. BOLONJSKI STOPNJI NA ALMA MATER?


3. PLAČILO ŠTUDIJA

3.1 KOLIKŠNA OZIROMA KOLIKO ZNAŠA ŠOLNINA ZA POSAMEZEN ŠTUDIJSKI PROGRAM?

3.2 ALI JE NA ALMA MATER MOŽNO OBROČNO ODPLAČEVANJE ŠOLNINE?

3.3 KATERE STROŠKE IMA ŠTUDENT ZRAVEN PLAČILA ŠOLNINE?

3.4 ALI JE MOŽNO GOTOVINSKO PLAČILO ŠOLNINE IN OSTALIH STROŠKOV NA REFERATU ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE?

3.5 ALI LAHKO PLAČILO ŠOLNINE IZVEDE TUDI PRAVNA OSEBA?


4. ŠTUDIJSKI PROCES

4.1 KJE POTEKAJO PREDAVANJA?

4.2 JE UDELEŽBA NA PREDAVANJIH IN VAJAH OBVEZNA?

4.3 ALI SE PRISOTNOST NA PREDAVANJIH/VAJAH PREVERJA?

4.4 KOLIKOKRAT NA TEDEN IN KDAJ SE IZVAJAJO PREDAVANJA/VAJE?


5. ŠTUDENTSKO ŽIVLJENJE

5.1 KAJ JE ŠTUDENTSKI SVET ALMA MATER?

5.2 ALI SE NA ALMA MATER IZVAJAJO ŠTUDENTSKE IZMENJAVE PREKO PROGRAMA ERASMUS+

5.3 V KATERE PROJEKTE SO V OKVIRU ALMA MATER VKLJUČENI ŠTUDENTI?

5.4 KATERE DRUŽABNE DOGODKE ORGANIZIRAMO ZA ŠTUDENTE ALMA MATER?

5.5 ALI IMAJO ŠTUDENTJE ALMA MATER NA VOLJO OB-ŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI IN KATERE?

5.6 ALI IMATE NA ALMA MATER SVOJO KNJIŽNICO OZIROMA ALI OBSTAJA MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA?

5.7 ALI NA ALMA MATER OBSTAJA TUTORSTVO?


6. SPECIFIKE POSAMEZNIH DODIPLOMSKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV

6.1 FIZIOTERAPIJA

6.1.1 Kakšen je predmetnik študijskega programa Fizioterapija?

6.1.2 Kaj je klinično usposabljanje?

6.1.3 Kje poteka in kako dolgo traja?

6.1.4 Kaj je Praktikum?

6.1.5 Kje poteka in kako dolgo traja?

6.1.6 Kdaj lahko opravljam Praktikum?

6.1.7 Kje najdem druga navodila za udeležbo na kliničnem usposabljanju?

6.1.8 Kdo je koordinator kliničnega usposabljanja?

6.1.9 Kako poteka priznavanje prakse?

6.1.10 Kje potekajo predavanja/vaje?

6.2 ZDRAVSTVENA NEGA

6.2.1 Kakšen je predmetnik študijskega programa Zdravstvena nega?

6.2.2 Kaj je klinično usposabljanje?

6.2.3 Kje poteka in kako dolgo traja?

6.2.4 Kaj je potrebno storiti po koncu kliničnega usposabljanja?

6.2.5 Kje najdem druga navodila za udeležbo na kliničnem usposabljanju?

6.3 SOCIALNA GERONTOLOGIJA

6.3.1 Kaj je socialna gerontologija?

6.3.2 Zakaj smatrate, da je študijski program Socialna gerontologija perspektiven?

6.3.3 Kakšen je predmetnik študijskega programa?

6.3.4 Kje potekajo predavanja/vaje?

6.3.5 Kje poteka praktično usporabljanje in kako dolgo traja?

6.3.6 Kaj je potrebno storiti po zaključku praktičnega usposabljanja?

6.3.7 Kje najdem navodila in obrazce za praktično usposabljanje?

6.4 PLES, KOREOGRAFIJA

6.4.1 Zakaj je študijski program Ples, koreografija perspektiven?

6.4.2 Kakšen je predmetnik študijskega programa?

6.4.3 Kje potekajo predavanja/vaje?

6.4.4 Ali obstaja razlika v načinu izvajanja študija po posameznih smereh?

6.5 ARHIVISTIKA

6.5.1 Ali je poklic arhivista smatran kot deficitaren?

6.5.2 Kje najdem predmetnik študijskega programa Arhivistika?

6.6 MANAGEMENT POSLOVNIH SISTEMOV

6.6.1 Kje najdem predmetnik študijskega programa Management poslovnih sistemov?

6.6.2 Ali se pri študijskem programu opravlja tudi praksa?

6.7 HUMANISTIČNI ŠTUDIJI

6.7.1 Kakšen je predmetnik študijskega programa Humanistični študiji?

6.7.2 Kakšne so zaposlitvene možnosti diplomantov Humanističnih študijev?

6.7.3 Kje potekajo predavanja/vaje?

6.8 SPLETNE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

6.8.1 Zakaj izbrati študijski program Spletne in informacijske tehnologije na Alma Mater?

6.8.2 Kje najdem predmetnik študijskega programa Spletne in informacijske tehnologije in kakšen je urnik?

6.8.3 Kakšne so možnosti zaposlitve po končanem študijskem programu Spletne in informacijske tehnologije?


1. SPLOŠNO

1.1 KAJ JE ALMA MATER EUROPAEA?

Alma Mater Europaea je mednarodna univerza s sedežem v Salzburgu in s študijskimi centri v večjih mestih po Evropi. Ustanovila jo je Evropska akademija znanosti in umetnosti, ki združuje približno 1900 znanstvenikov ter kar 32 Nobelovih nagrajencev. Eden večjih študijskih centrov je Alma Mater Europaea – ECM v Mariboru s študijskimi programi na dodiplomski in podiplomski ravni.

1.2 KATERE ŠTUDIJSKE PRORAME IZVAJA ALMA MATER?

Študijski programi na Alma Mater se izvajajo na vseh 3 bolonjskih stopnjah, katerim skupna lastnost je visoka stopnja zaposljivosti.

Dodiplomski: Fizioterapija, Zdravstvena nega, Arhivistika, Ples, koreografija, Management poslovnih sistemov, Socialna gerontologija

Magistrski: Zdravstvene vede, Ekoremediacije, Evropske poslovne študije, Management poslovnih sistemov, Inovativni management v turizmu, Projektni management, Arhivistika in dokumentologija, Socialna gerontologija in Humanistične znanosti.

Doktorski: Strateški komunikacijski management, Humanistične znanosti, Socialna gerontologija in Projektni management

1.3 KAJ JE GLAVNA PREDNOST ŠTUDIJA NA ALMA MATER?

Glavna prednost študijskih programov na Alma Mater je, da so ustvarjeni in oblikovani po najvišjih merilih in standardih v izobraževanju z namenom, da izobrazimo visoko zaposljive diplomante z znanjem, ki je neposredno uporabno v praksi. Študij poteka v manjših skupinah, kar omogoča lažje povezovanje in sodelovanje, učenje in medsebojno komunikacijo.

1.4 ALI JE ŠTUDIJ NA ALMA MATER IZREDNI ALI REDNI?

Študij na Alma Mater je izredni. Predavanja se izvajajo v popoldanskem času ob delavnikih in ob sobotah dopoldne. Vsa predavanja so posneta in si jih je možno kadarkoli ogledati v kolikor se predavanj ne morete osebno udeležiti.

1.5 ALI IMATE ZA KATERI ŠTUDIJSKI PROGRAM NA ALMA MATER OMEJENO ŠTEVILO VPISNIH MEST?

Zaradi vse večjega povpraševanja po študijskih programih na Alma Mater, je za nekatere študijske smeri na dodiplomski študijski stopnji, vpis omejen.

1.6 ALI JE DIPLOMA ALMA MATER PRIZNANA V DRUGIH DRŽAVAH EU IN DRUGOD PO SVETU?

Vsi študijski programi Alma Mater Europaea – ECM so akreditirani s strani Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu. Primerljivost ter priznavanje izpitov in diplom zagotavljata skladnost študija na AMEU – ECM po bolonjskem sistemu, kar omogoča prehodnost in nadaljevanje študija na domačih in tujih univerzah.

1.7 ALI LAHKO ZARADI LAŽJE ODLOČITVE O IZBORU  ŠTUDIJA PRISOSTVUJEM ŠTUDIJSKEMU  PROCESU  ŽE PRED VPISOM  NA ALMA MATER?

Po predhodni najavi v referatu za študentske zadeve v Mariboru se lahko udeležite študijskega procesa na Alma Mater že pred vpisom in z nami preživite del svojega dneva. Uradne ure, telefonske številke in e-naslovi referata za študentske zadeve v Mariboru so objavljene na spletni povezavi www.almamater.si/uradne-ure-s120.

1.8 KAKŠNO INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO UPORABLJAMO NA ALMA MATER?

Študij na Alma Mater poteka v skladu s sodobnimi in inovativnimi načini prenosa tako teoretičnih kakor praktičnih znanj. Študij je podprt s sodobno informacijsko tehnologijo

(e-indeks, e-učilnica, e-poštni predal, SMS sporočila, iPAD).

Prispevek o načinu študija na Alma Mater si lahko pogledate na

•  www.youtube.com/watch?v=KCnQGyC3MXw

•  www.youtube.com/watch?v=ITy75_QulFs

1.9 ALI LAHKO DEL ŠTUDIJSKEGA  PROCESA  ŠTUDENTJE OBISKUJEJO  V TUJINI OZIROMA OPRAVLJAJO PRAKSO IZVEN SLOVENIJE?

Na Alma Mater študentom in mladim diplomantom omogočamo dragocene izkušnje iz tujine, ki pozitivno vplivajo tako na osebni kakor tudi strokovni razvoj, ter s tem na boljše poklicne možnosti, samoiniciativnost, znanje tujih jezikov in okrepljeno medkulturno zavest. Študentska mobilnost je možna za namen študija ali za namen prakse.

Več o študentski mobilnosti na povezavi www.almamater.si/erasmus-s80.

1.10 KDAJ SE PRIČNO PREDAVANJA NA ALMA MATER?

Vsa predavanja na Alma Mater se pričnejo v mesecu oktobru, vendar datumsko različno glede na študijsko smer.

1.11 ALI IMA ŠTUDENT ALMA MATER STATUS ŠTUDENTA?

Študent na Alma Mater ima status študenta.

1.12 ALI LAHKO ŠTUDIRAM  NA ALMA MATER TUDI NA DALJAVO?

Da. Na Alma Mater lahko študirate tudi na daljavo. Pri študiju na daljavo gre za kombinacijo predavanj v živo, videokonferenčnih predavanj, posnetih predavanj, medsebojne elektronske komunikacije in ustrezno prilagojenih e-gradiv. Je organizirana oblika prenosa znanja študentom na oddaljeni lokaciji in je namenjena tistim, ki želijo združiti svoje poklicno delo, družino, interesne dejavnosti in študij. Študirajo doma, individualno ali v timu ter sami določajo čas in ritem učenja.

1.13 KDAJ SE NA ALMA MATER IZVAJAJO INFORMATIVNI DNEVI?

Informativni dnevi na Alma Mater se izvajajo predvidoma v mesecu februarju tekočega študijskega leta.

1.14 ALI IMATE NA ALMA MATER DNEVE ODPRTIH VRAT?

Na Alma Mater vsako leto pripravimo dneve odprtih vrat, predvidoma jih izvedemo v mesecu marcu tekočega študijskega leta.

1.15 ALI IMA ALMA MATER SVOJ FB PROFIL?

Da. Najdete na na FB pod Alma Mater Europaea – ECM, Alma Mater Europaea – HR in AMEU – Akademija za ples

1.16 KAKO DOLGO TRAJA DODIPLOMSKI, MAGISTRSKI IN DOKTORSKI ŠTUDIJ NA ALMA MATER?

Dodiplomski študij na vseh študijskih smereh Alma Mater traja 3 leta in obsega

180 kreditnih točk po ECTS. Magistrski študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk po ECTS, doktorski študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.


2. VPIS

2.1 KAKŠNI SO POGOJI ZA VPIS V DODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME?

V dodiplomske študijske programe na Alma Mater se lahko vpišejo posamezniki, ki izpolnjujejo enega od spodnjih pogojev.

• opravljena splošna matura,
• opravljena poklicna matura,
• končan katerikoli  4-letni srednješolski program pred 01.06.1995.
Potrdila o zaključeni srednješolski izobrazbi ni potrebno posredovati ob prijavi, razen v primeru, da ste zaključili srednješolsko izobrazbo z zaključnim izpitom ali v tujini.

Za študijske programe: Fizioterapija, Zdravstvena nega in Ples, koreografija je potrebno tudi zdravniško spričevalo.

Več si lahko preberete na: http://almamater.si/vpisni-pogoji-in-merila-ob-omejitvi-vpisa-s62?t=1

2.2 KAKŠNI SO POGOJI ZA VPIS V PODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME?

Pogoje za vpis na magistrske in doktorske programe najdete na spletni povezavi: http://almamater.si/vpisni-pogoji-in-merila-ob-omejitvi-vpisa-s69?t=1

2.3 KAKO POTEKA VPIS NA ALMA MATER?

Vpis v študijske programe poteka po določenih korakih. Najprej je prijava (elektronsko prijavo preko spletnega portala eVŠ, nato sprejemni postopek in šele nato vpis. K vpisu ste povabljeni, če ste prej sprejeti.

Celotni vpisni postopek najdete na: https://www.almamater.si/sprejemni-postopek-s60?t=1

2.4 KOLIKO JE PREDVIDENIH VPISNIH MEST ZA POSAMEZNI ŠTUDIJSKI PROGRAM?

Število prostih mest vsako leto objavimo v Uradnem listu na naši spletni strani in spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

2.5 ALI BO OMEJITEV VPISA?

Omejitev vpisa je odvisna od števila prijavljenih kandidatov in razpoložljivih vpisnih mest.

2.6 KDAJ SO ZNANA PROSTA MESTA ZA DRUGI PRIJAVNI ROK?

Točni datumi se od študijskega do študijskega leta nekoliko razlikujejo. Število prostih mest za vpis v drugem prijavnem je v začetku meseca avgusta.

2.7 ALI LAHKO PONAVLJAM OZIROMA VPIŠEM ABSOLVENTSKI STAŽ, ČE SEM SE PREPISAL ALI ZAMENJAL ŠTUDIJSKI PROGRAM?

Ne.

2.8 KJE LAHKO DOBIM INFORMACIJE V ZVEZI S VPISOM in ŠTUDIJSKIM PROCESOM?

V referatu za študijske zadeve. Uradne ure, telefonske številke in e-naslovi referata za študentske zadeve v Mariboru, Kopru, Murski Soboti in Ljubljani so objavljene na spletni povezavi www.almamater.si/uradne-ure-s120

2.9 PRED VPISOM SEM OPRAVIL/A IZPITE SORODNE ŠTUDIJSKE SMERI KOT JO IZVAJATE NA ALMA MATER. ALI SE MI IZPITI PRIZNAJO?

Za priznavanje študijskih obveznosti opravljenih na drugih fakultetah je potrebno izpolniti prošnjo za priznavanje študijskih obveznosti, ki jo najde na spletni povezavi: https://www.almamater.si/priznavanje-znanj-s63?t=1

K prošnji obvezno priložite originalni izvod potrdila o opravljenih izpitih, učne načrte iz prejšnje fakultete ter potrdilo o plačilu stroškov za izdajo sklepa o priznanju izpitov. Sklep o priznanju izpitov prejmete pisno po pošti.

2.10 ALI SE MI PRIZNAJO TUDI NEFORMALNO PRIDOBLJENA ZNANJA IN KOMPETENCE?

Za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti lahko zaprosijo kandidati, ki želijo, da se jim neformalno pridobljeno znanje in spretnosti upoštevajo kot pogoj za vpis ali kot del obveznosti študijskega programa, v katerega so že vpisani. Kandidat mora predložiti vsa dokazila, potrebna za  vrednotenje neformalno pridobljenega znanja in izkušenj. Postopek vrednotenja in priznavanja neformalno pridobljenega znanja in spretnosti je plačljiv na podlagi cenika, ki ga sprejme Upravni odbor Alma Mater.

Obrazec najdete na sledeči povezavi: http://almamater.si/priznavanje-znanj-s63?t=1

2.11 DODIPLOMSKI ŠTUDIJ SEM KONČAL V TUJINI. ALI LAHKO NADALJUJEM ŠTUDIJ NA 2. BOLONJSKI STOPNJI NA ALMA MATER?

Vsakdo, ki ima tujo listino o izobraževanju in želi nadaljevati izobraževanje v Republiki Sloveniji, si mora pridobiti odločbo o priznanju tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja v Republiki Sloveniji. Postopek priznavanja opravljenega izobraževanja v tujini se prične s prijavo Evš. Postopek vodi pooblaščena oseba na fakulteti/akademiji, kamor se je kandidat prijavil na študij.

Rok za izdajo odločbe je dva meseca od dneva prejema popolne vloge.


3. PLAČILO ŠTUDIJA

3.1 KOLIKŠNA OZIROMA KOLIKO ZNAŠA ŠOLNINA ZA POSAMEZEN ŠTUDIJSKI PROGRAM?

Cenik storitev za študente je objavljen na https://www.almamater.si/cenik-storitev-za-studente-s156

3.2 ALI JE NA ALMA MATER MOŽNO OBROČNO ODPLAČEVANJE ŠOLNINE?

Da. Šolnino lahko poravnate v 1, 2, 5 ali 8 obrokih. Pri plačilu na več obrokov se za vsak obrok dodatno obračuna 20€ administrativnih stroškov. V primeru plačila na 8 obrokov, znaša prvi obrok eno petino cene šolnine, ostale štiri petine pa so razdeljene enakomerno na mesečne obroke.

3.3 KATERE STROŠKE IMA ŠTUDENT ZRAVEN PLAČILA ŠOLNINE?

Zraven šolnine je potrebno poravnati še vpisnino v višini 50,00€. Na študijskih programih Fizioterapija in Zdravstvena nega je potrebno obvezno zraven šolnine in vpisnine poravnati tudi 50,00€ za Knjižico znanj in veščin.

3.4 ALI JE MOŽNO GOTOVINSKO PLAČILO ŠOLNINE IN OSTALIH STROŠKOV NA REFERATU ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE?

Ne. Gotovinsko plačilo na referatu ni možno.

3.5 ALI LAHKO PLAČILO ŠOLNINE IZVEDE TUDI PRAVNA OSEBA?

Da. Plačilo šolnine lahko izvede tudi pravna oseba. Navodilo za izvedbo plačila najdete na povezavi:http://almamater.si/cenik-storitev-za-studente-s156


4. ŠTUDIJSKI PROCES

4.1 KJE POTEKAJO PREDAVANJA?

Predavanja in vaje se izvajajo na vseh lokacijah Alma Mater Europaea – ECM, na sedežu Slovenska ulica 17 v Mariboru, na dislocirani enoti v Kopru, Trubarjeva 1, študijski program Zdravstvena nega se izvaja v Murski Soboti, Lendavska ulica 9, določeni študijski programi pa se v celoti izvajajo tudi na dislocirani enoti v Ljubljani, Neubergerjeva 31. 

4.2 JE UDELEŽBA NA PREDAVANJIH IN VAJAH OBVEZNA?

Udeležba na seminarskih in laboratorijskih vajah je 100% obvezna. Udeležba na predavanjih je prav tako obvezna, vendar, ker je za večino predmetov možno spremljati predavanja tudi preko videokonference in kasneje tudi na Moodlu, mora pa študent v tem primeru, (če se predavanj ne udeleži v živo in potrdi prisotnost s pomočjo aplikacije Alma Mater), napisati povzetek, ki ga odda v roku 6 dni po terminu predavanj na portalu att.almamater.si, da se mu prizna udeležba na predavanjih. Navodila za potrjevanje prisotnosti in oddajo povzetka predavanj najdete tukaj: 
http://almamater.si/upload/userfiles/files/App/app_studenti.pdf

4.3 ALI SE PRISOTNOST NA PREDAVANJIH/VAJAH PREVERJA?

Da. Iz mobilne trgovine (App store, Android Play Store) si študent naloži aplikacijo Alma Mater. navodila za uporabo najdete tukaj:
http://almamater.si/upload/userfiles/files/App/app_studenti.pdf

4.4 KOLIKOKRAT NA TEDEN IN KDAJ SE IZVAJAJO PREDAVANJA/VAJE?

Izredni študij se izvaja praviloma tako, da se predavanja izvajajo v popoldanskem času 1 do 2 krat tedensko. Predmeti se predvidoma izvajajo eden za drugim (ali pa se sočasno izvajata po 2 ali 3-je). Študijske obveznosti študenti opravljajo sproti, samostojno ali v timu.


5. ŠTUDENTSKO ŽIVLJENJE

5.1 KAJ JE ŠTUDENTSKI SVET ALMA MATER?

Študentski svet je predstavniški organ študentov Alma Mater v katerem so enakopravno zastopani vsi študijski programi. Glavni namen študentskega sveta je zavzemanje za kvaliteten študij in obštudijske dejavnosti, učinkovito sodelovanje študentov, akademskega zbora in vodstva ter krepitev občutka pripadnosti stroki in Alma Mater.

5.2 ALI SE NA ALMA MATER IZVAJAJO ŠTUDENTSKE IZMENJAVE PREKO PROGRAMA ERASMUS+?

Da. Na Alma Mater imamo podpisane sporazume o mobilnosti Erasmus+ z več kot 50 univerzami po Evropi. Več o študentski mobilnosti na povezavi www.almamater.si/erasmus-s80.

5.3 V KATERE PROJEKTE SO V OKVIRU ALMA MATER VKLJUČENI ŠTUDENTI?

Študente podpiramo pri vseh njihovih dejavnostih in udejstvovanjih. V preteklem študijskem letu so bili prisotni na Študentskem kongresu zdravstvenih ved v Slovenj Gradcu, se udeležili tekmovanja fakultet zdravstvenih smeri v znanju iz nujne medicinske pomoči in prve pomoči v Izoli, sodelovali na predstavitvah študijskih programov Alma Mater na srednjih šolah

po Sloveniji, na Sejmu izobraževanja in poklicev Informativa v Ljubljani, Sejmu sodobne medicine v Gornji Radgoni, Seniorskem pustovanju na Ptuju in vseh ostalih večjih promocijah. Pod okriljem študentskega sveta se izvajajo  naslednji projekti: Fizioterapija za mlade športnike, Korektivna skupinska vadba, Ples za starejše, »Staying alive«, Od rojstva do korakov in mnogi drugi.

5.4 KATERE DRUŽABNE DOGODKE ORGANIZIRAMO ZA ŠTUDENTE ALMA MATER?

Družabne dogodke za študente organizira Študentski svet, v sodelovanju s tutorji, teamom Alma Mater in predstavniki posameznih letnikov. V študijskem letu 2016/2017 smo se družili na: študentski zabavi v klubu Podroom, delovnem srečanju v Ritoznoju, pustovanju v klubu Rotovž, krvodajalski akciji v sodelovanju z Rdečim križem in UKC Maribor, teku »Wings for life« v Ljubljani, športnem pikniku v Zrkovcih.

5.5 ALI IMAJO ŠTUDENTJE ALMA MATER NA VOLJO OB-ŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI IN KATERE?

Študentje Alma Mater se vključujejo v številne obštudijske dejavnosti. Učinkovito je organiziran tutorski sistem, vključujejo se v športno društvo “Team Alma Mater”, ki tekmuje v univerutetnih turnirih odbojke, nogometa in košarke. Študentje so zelo aktivni kot prostovojci, in sicer na področju osveščanja o zdravem življenjskem slogu, sodelujejo z društvom Humanitarček, pri obravnavi otrok in odraslih oseb s posebnimi potrebami, pomagajo brezdomcem, v okviru socialne gerontologije pa vključujejo starejše v najrazličnejših aktivnostih. Slednji v času pusta prirejajo veliko seniorsko pustovanje za starejše iz vse Slovenije na Ptuju. Študentje sodelujejo tudi pri pripravi znanstvenih prispevkov na mednarodnih konferencah in raziskavah. Za študente brezplačno organiziramo tečaj nemščine, kjer se na njihovo željo naučijo tudi terminologije s področja študija, saj jih veliko po diplomi poišče delo v sosednji Avstriji.

5.6 ALI IMATE NA ALMA MATER SVOJO KNJIŽNICO OZIROMA ALI OBSTAJA MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA?

Na Alma Mater smo ponosni na naš knjižnični fond. Najobsežnejša zbirka je na voljo v naših prostorih v Ljubljani, rastoča zbirka pa je tudi v knjižnici v Mariboru. V kolikor v naših knjižnicah želeno gradivo ni na voljo, vam organiziramo medknjižnično izposojo. Več o knjižnici in načinu izposoje gradiva najdete na spletni strani: https://www.almamater.si/knjiznice-s91

5.7 ALI NA ALMA MATER OBSTAJA TUTORSTVO?

Da. Na Alma Mater imamo vzpostavljen tutorski sistem katerega namen je olajšati študij študentom novincem ter premostiti težave, s katerimi se srečajo v novem življenjskem okolju pri prehodu iz učenja v študij. Ustrezno usposobljeni tutorji študenti redno izvajajo kontaktne tutorske ure in študentu novincu primerno svetujejo, kako razrešiti ali kam se obrniti po pomoč za razrešitev študijskih in drugih problemov, ki se študentu pojavijo tekom študija. Poleg tutorjev študentov so na voljo tudi tutorji učitelji.


6. SPECIFIKE POSAMEZNIH DODIPLOMSKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV

6.1 FIZIOTERAPIJA

6.1.1 Kakšen je predmetnik študijskega programa Fizioterapija?

Predmetnik se nahaja na sledeči povezavi: http://almamater.si/fizioterapija-c1#program

6.1.2 Kaj je klinično usposabljanje?

Klinično usposabljanje je aktivna praktična udeležba študentov v učnih bazah, kjer je poudarek na integraciji znanj, pridobljenih med študijem v prakso in pridobivanje praktičnih izkušenj.

6.1.3 Kje poteka in kako dolgo traja?

Klinično usposabljanje poteka v različnih ustanovah (bolnišnicah, termah) v Sloveniji in tudi v Avstriji, s katerimi ima fakulteta pogodbo. V prvem letniku mora študent opraviti dva tedna usposabljanja v bolnišnici, v 2. letniku štiri tedne v bolnišnici in dva tedna v termah, v 3. letniku pa trikrat po dva tedna v treh različnih ustanovah.

Klinično usposabljanje se predvidoma začne v mesecu marcu. O izbiri ustanove in o izbiri termina boste pravočasno obveščeni na predavanju.

6.1.4 Kaj je Praktikum?

Cilj praktikuma je prenos teoretičnih vsebin v praktično delo in doseg usposobljenosti opravljanja del fizioterapevta s področja ortopedije, travmatologije, opeklin in plastike, rehabilitacije, interne, ginekologije in porodništva ter ustrezno odločanje in ukrepanje.

6.1.5 Kje poteka in kako dolgo traja?

Praktikum poteka v različnih ustanovah (bolnišnicah, termah) v Sloveniji in tudi v Avstriji, s katerimi ima fakulteta pogodbo, in sicer traja 4 tedne.

6.1.6 Kdaj lahko opravljam Praktikum?

Praktikum lahko opravlajte po zaključenih s študijem določenih obveznosti (z izjemo predmetov Zakonodaja v zdravstvu in Psihologija).

6.1.7 Kje najdem druga navodila za udeležbo na kliničnem usposabljanju?

Vsa navodila so objavljena na Moodlu, pod Fizioterapija/letnik študija/Praktično usposabljanje/Praktikum.

6.1.8 Kdo je koordinator kliničnega usposabljanja?

Koordinatorica kliničnega usposabljanja v sklopu študijskega programa Fizioterapija je predavateljica Patricija Goubar. Dosegljiva je na naslovu patricija.goubar@almamater.si.

6.1.9 Kako poteka priznavanje prakse?

Študent izpolni vlogo za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti, ki jo najdete na tej spletni povezavi:http://almamater.si/priznavanje-znanj-in-prehodi-med-programi-s63?t=1.  Obvezna sestavina vloge je tudi seznam priloženih dokazil. Vso dokumentacijo študent pošlje v referat.

6.1.10 Kje potekajo predavanja/vaje?

Predavanja in vaje potekajo izključno na sedežu AMEU-ECM v Mariboru, Slovenska ul.17, od študijskega leta 2017/18 pa tudi v Kopru na Trubarjevi 1. Vaje potekajo v termah Dobrna in Murski Soboti.

6.2 ZDRAVSTVENA NEGA

6.2.1 Kakšen je predmetnik študijskega programa Zdravstvena nega?

Predmetnik študijskega programa Zdravstvene vede se nahaja na povezavi: http://almamater.si/zdravstvena-nega-c4#program

6.2.2 Kaj je klinično usposabljanje?

Klinično usposabljanje je aktivna praktična udeležba študentov v učnih bazah, kjer je poudarek na integraciji znanj, pridobljenih med študijem v prakso in pridobivanje praktičnih izkušenj.

6.2.3 Kje poteka in kako dolgo traja?

Klinično usposabljanje poteka v različnih ustanovah (bolnišnice, domovi za starejše, zdravstveni domovi) v Sloveniji in Avstriji, s katerimi ima fakulteta pogodbo. V prvem letniku mora študent opraviti deset tednov usposabljanja v Domu starejših, v 2. Letniku in 3. Letniku po petnajst tednov na različnih področjih.

Klinično usposabljanje se predvidoma začne v mesecu januarju. O izbiri ustanove in o izbiri termina boste pravočasno obveščeni po e-pošti.

6.2.4 Kaj je potrebno storiti po koncu kliničnega usposabljanja?

Po zaključku kliničnega usposabljanja je potrebno oddati vso dokumentacijo  v Referat za študijske in študentske zadeve ali poslati jo po pošti na naslov, Alma Mater, Lendavska 9 9000 Murska Sobota.

Študent/ka mora oddati:

Zapisnik o vajah (izpolnjen prvi del, podatki o študentu). Drugi del izpolni visokošolski učitelj – koordinator kliničnega usposabljanja .

Evidenco prisotnosti / odsotnosti s kliničnega usposabljanja. V primeru odsotnosti obvezno priložiti fotokopije dokazil o odsotnosti.

Ocenjevalni list s kliničnega usposabljanja (klinični mentor izpolni v točki I in II). Ocenjevalni list je potrebno oddati po vsakem sklopu kliničnega usposabljanja.

Evidenco opravljenih intervencij – aktivnosti zdravstvene nege.

Izpolnjeno učno negovalno dokumentacijo

kopijo evalvacijskega vprašalnika

podpisan zapisnik o vajah

Dokumentacija s kliničnega usposabljanja mora biti podpisana s strani kliničnega mentorja in glavnega mentorja v učnem zavodu. Na kolokvij morate prinesti knjižico znanj in veščin.

6.2.5 Kje najdem druga navodila za udeležbo na kliničnem usposabljanju?

Vsa navodila so objavljena na Moodlu, pod Zdravstvena nega/letnik študija/Praktično usposabljanje.

6.3 SOCIALNA GERONTOLOGIJA

6.3.1 Kaj je socialna gerontologija?

Gerontologija je veda o procesih staranja in vidikih starostnega obdobja življenja. Socialna gerontologija, ki je veja gerontologije, se osredotoča na proces staranja ljudi z vidika medgeneracijskega sožitja, zagotavljanja socialne vključenosti in sprejemanja lastne starosti kot enako pomembnega obdobja.

6.3.2 Zakaj smatrate, da je študijski program Socialna gerontologija perspektiven?

Po podatkih statističnega urada RS se je v Sloveniji pričakovano trajanje življenja ob rojstvu v zadnjih 50 letih podaljšalo za več kot 10 let. V naslednjih 50 letih se bo podaljšalo še za šest ali sedem let. Prebivalci, ki so danes stari nad 64 let, predstavljajo več kot šestino vsega prebivalstva Slovenije (18,4 %), v prihodnjih štirih desetletjih pa se bo ta delež povečal na tretjino (29,5 %). Prebivalci, stari 50–64 let, predstavljajo več kot petino vseh prebivalcev Slovenije. Navedeni podatki nakazujejo veliko potrebo po ustrezno izobraženih in usposobljenih socialnih gerontologih.

6.3.3 Kakšen je predmetnik študijskega programa?

Predmetnik študijskega programa socialna gerontologija se nahaja na povezavi http://www.almamater.si/socialna-gerontologija-c2#program.

6.3.4 Kje potekajo predavanja/vaje?

Predavanja in vaje imamo možnost izvajati na sedežu Alma Mater v Mariboru, Slovenska ul.17, Maribor, v Ljubljani, Neubergerjeva 31 in Koper, Trubarjeva ulica 1.  Lokacija študija se prilagodi večini vpisanih študentov.

6.3.5 Kje poteka praktično usporabljanje in kako dolgo traja?

Praktično usposabljanje poteka v različnih zavodih (dom starejših občanov, varstveni delovni centri in cetri za socialno delo itd.). V 1. letniku traja praktično usporabljanje 40 ur, v 2. letniku 80 ur in v 3. letniku 120 ur.

6.3.6 Kaj je potrebno storiti po zaključku praktičnega usposabljanja?

Po zaključku praktičnega usposabljanja je potrebno oddati vso dokumentacijo v Referat za študijske in študentske zadeve osebno ali priporočeno po pošti na naslov:

Alma Mater Europaea - ECM,
Slovenska ulica 17,
2000 Maribor.

6.3.7 Kje najdem navodila in obrazce za praktično usposabljanje?

Navodila in obrazci so objavljeni na VISu/Gradiva/Druga gradiva/Navodila in obrazci za PU (SG)

6.4 PLES, KOREOGRAFIJA

6.4.1 Zakaj je študijski program Ples, koreografija perspektiven?

Alma Mater Europaea – Akademija za ples je edina visokošolska institucija z akreditiranim visokošolskim študijskim programom Ples, koreografija s področja plesne umetnosti v Sloveniji, za področje družabnega plesa pa edina v Evropi in zato nacionalnega pomena za razvoj slovenske plesne ustvarjalnosti, poustvarjalnosti ter plesno-pedagoške stroke. Vizija AMEU - Akademije za ples je v prihodnje postati in ostati najpomembnejša in najkvalitetnejša izobraževalna institucija na področju vseh zvrsti plesa, ki sledi najsodobnejšim ustvarjalnim in tekmovalnim tokovom in hkrati prenaša na študente najžlahtnejše izkušnje najpomembnejših domačih in tujih ustvarjalcev.

6.4.2 Kakšen je predmetnik študijskega programa?

Predmetnik študijskega programa Ples, koreografija se nahaja na povezavi: http://almamater.si/ples-koreografija-c20#program.

6.4.3 Kje potekajo predavanja/vaje?

Predavanja in vaje imamo možnost izvajati na sedežu Alma Mater v Mariboru, Slovenska ul.17, Maribor in v Ljubljani, Neubergerjeva 31. Lokacijo študija prilagodimo večini vpisanih študentov.

6.4.4 Ali obstaja razlika v načinu izvajanja študija po posameznih smereh?

Da. Smer Sodobni ples temelji na plesnih klasih. Na smeri sodobni ples je veliko število ur namenjemu plesu – plesnim tehnikam in kompoziciji. Smer Balet pa je pedagoško usmerjena, zato kandidati na sprejemu ne opravljajo praktičnega plesno/koreografskega dela izpita za razliko od sodobnega plesa, kjer ob vpisu morate opaviti preizkus nadarjenosti (avdicijo).

Vse o pogojih za vpis (ter razlike med njima) za smer sodobi ples in balet, si lahko preberete na:

Balet: http://almamater.si/-s308

Sodobni ples: http://almamater.si/-s309

6.5 ARHIVISTIKA

6.5.1 Ali je poklic arhivista smatran kot deficitaren?

Da. Po Zakonu o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih bi morale imeti vse javnopravne osebe, nosilci javnih pooblastil in javnih služb zaposlen izobražen kader arhivistov, ki jih v Sloveniji primanjkuje vsaj 3000.

6.5.2 Kje najdem predmetnik študijskega programa Arhivistika?

Predmetnik študijskega programa Arhivistika se nahaja na povezavi: http://almamater.si/arhivistika-c22#program

6.6 MANAGEMENT POSLOVNIH SISTEMOV

6.6.1 Kje najdem predmetnik študijskega programa Management poslovnih sistemov?

Predmetnik študijskega programa Management poslovnih sistemov se nahaja na povezavi: http://almamater.si/management-poslovnih-sistemov-c5#program.

6.6.2 Ali se pri študijskem programu opravlja tudi praksa?

Da. Študij Management poslovnih sistemov vsebuje tudi prakso. V sklopu predmeta Projektna naloga 1 in Projektna naloga 2. Praksa traja 4 tedne v 1. letniku in 4 tedne v 2. letniku ter je pogoj za vpis v višji letnik.  

6.7 HUMANISTIČNI ŠTUDIJI

6.7.1 Kakšen je predmetnik študijskega programa Humanistični študiji?

Predmetnik in ostale informacije o študiju lahko najdete na sledeči povezavi:

http://www.ish.si/?page_id=3135#1524219222404-dabb7fb1-47c8

6.7.2 Kakšne so zaposlitvene možnosti diplomantov Humanističnih študijev?

Naši diplomanti so dejavni na raznolikih področjih in kot taki izjemno privlačni za delodajalce. Običajno se zaposlijo:

  • v nevladnih organizacijah ter društvih doma in v tujini,

  • v javnem sektorju  (ministrstva, šole, svetovalna telesa, vlada),

  • v političnih strankah in v mednarodnih političnih organizacijah ter v diplomaciji,

  • na širšem področju kulture,

  • v svetovalni dejavnosti na področju humanizma in kulture,

  • v izobraževanju, založništvu, dejavnostih medijev, turizmu, pri trženju in raziskovanju tržišča,

  • v ustanovah s področja varovanja okolja,

  • v oglaševalskih agencijah.

6.7.3 Kje potekajo predavanja/vaje?

Predavanja potekajo v naših prostorih v Ljubljani (Dunajska cesta 152), istočasno pa se prenašajo preko spleta, študenti si lahko posnetke predavanj pogledajo tudi za nazaj.

6.8 SPLETNE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

6.8.1 Zakaj izbrati študijski program Spletne in informacijske tehnologije na Alma Mater?

Študijski program prve bolonjske stopnje Spletne in informacijske tehnologije (VS) so načrtovali profesorji iz industrije in podjetništva ter vrhunski mednarodni strokovnjaki in raziskovalci. V praktični del študijskega programa Spletne in informacijske tehnologije so v veliki meri vključena vsa pomembna slovenska IKT podjetja, v programu pa sodelujejo profesorji iz najboljših univerz kot sta na primer Univerza za tehnologijo v Krakowu in Freie Universität Berlin.

6.8.2 Kje najdem predmetnik študijskega programa Spletne in informacijske tehnologije in kakšen je urnik?

Predmetnik študijskega programa Spletne in informacijske tehnologije se nahaja na povezavi: https://splet.almamater.si/predmeti/.

Urniki so prilagojeni študentu, delo poteka on-line in v živo po možnostih in izbiri, s sodobnimi spletnimi orodji in pedagoškimi pristopi.

6.8.3 Kakšne so možnosti zaposlitve po končanem študijskem programu Spletne in informacijske tehnologije?

Ker je študijski program praktično naravnan in dobro povezan z gospodarstvom, ponuja široke možnosti zaposlitve. Lahko postaneš oblikovalec in razvijalec spletnih strani in rešitev, podatkovni analitik, svetovalec s področja IKT, samostojni podjetnik v digitalnem marketingu, socialnih omrežjih in informacijskih tehnologijah,…