Pedagoški sodelavci

Sodeluje pri študijskih programih:

Dodiplomski študij: Ples, koreografija

CV:

Bibliografija: Preberi več

Iryna Stanković (1960) je plesna pedagoginja in koreografinja narodno-odrskih plesov. Izobrazbo je pridobila na Kijevski Visoki šoli za kulturo, smer folklorna umetniška ustvarjalnost. Svoje izobraževanje nadaljuje na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani na magistrskem študiju pomoč z umetnostjo. Ima dolgo plesno kilometrino kot profesionalna plesalka narodno-odrskih plesov, med drugim tudi v plesno-glasbeni skupini Ukrajinskega Ministrstva za notranje zadeve. V Sloveniji v okviru društva etnične kulture Ritmi planeta širi znanje o narodnih plesih sveta.

ZGODOVINA PLESA

Predmet Zgodovina plesa vključuje dva sklopa. V prvem delu se študenti spoznajo s posebnostmi plesov sveta in z zgodovino njihovega nastanka. V drugem delu pa z razvojem evropske plesne umetnosti skozi čas od prazgodovinske dobe do začetka 20. stoletja. Učne ure vsebujejo teoretični del s prikazom videoposnetkov in praktični del s spoznavanjem nekaterih plesov sveta in zgodovinskih plesov.