Knjižnice

V knjižnicah Alma Mater Europaea - ECM izposojamo literaturo z različnih področij, predvsem tistih, ki se nanašajo na naše študijske programe. Najobsežnejša zbirka je v naših prostorih v Ljubljani, rastoči zbirki pa sta tudi v knjižnicah v Mariboru in Murski Soboti.

KNJIŽNICA ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS

Knjižnica AMEU-ISH je kot urejena zbirka gradiva začela nastajati septembra 1994, skoraj sočasno z ustanovitvijo fakultete. Osnovni knjižnični fond poskuša zapolniti področje humanističnih ved (predvsem področja socialne in zgodovinske antropologije, sociologije kulture, teorije medijev, lingvistike ter epistemologije) in tako pokriti vse teme študijskih in raziskovalnih programov fakultete.

Knjižnica je uvrščena v razvidu med visokošolske knjižnice. Zbirka obsega 7.000 večinoma tujejezičnih monografij, preko 100 naslovov serijskih publikacij in več kot 200 zaključnih del študentov. Gradivo je v prostem pristopu in urejeno po UDK (univerzalni decimalni klasifikaciji) sistemu. Dodana so še nekatera gesla, ki predstavljajo vsebine posameznih tem, predavanih ali raziskovanih na AMEU - ISH (npr. antična in socialna antropologija, lingvistika, judovsko vprašanje, študiji spolov, medijski študiji, epistemologija itd). Ločeno stojijo tudi domače knjižne zbirke (ANALECTA, KRT, SH, ZPS).

Osnovni knjižnični fond dopolnjujejo serijske publikacije s področja humanističnih ved; nekaj letnikov znanstvenih in strokovnih časopisov je v slovenščini, glavnina pa v angleščini. Poleg monografskih in serijskih publikacij, knjižnica v času predavanj nudi študentom različne članke, razprave in druge izročke, ki jih pripravijo nosilci posameznih modulov. Knjižnica sodeluje tudi s sorodnimi inštitucijami na področju humanističnih ved in dopolnjuje fond s stalnimi izmenjavami in darovi gradiva. Že od samega začetka nastajanja zbirke, se fakulteta drži načela, da se za knjižnico pridobiva gradivo iz lastnih ali subvencioniranih sredstev, ki ga ni v drugih slovenskih knjižnicah.

Vse gradivo Knjižnice AMEU - ISH je katalogizirano v sistemu COBISS in dostopno vsem uporabnikov, saj je knjižnica odprta za vse zainteresirane javnosti. Za člane je na voljo tudi storitev medknjižnične izposoje iz slovenskih institucij ter dobava člankov ali monografskih publikacij, zlasti iz nemških knjižnic preko sistema SUBITO.

V sklopu knjižnice so na voljo tri čitalniška mesta z enim osebnim računalnikom. V prostorih knjižnice je na voljo tudi brezžično WI-FI omrežje.

Člani in članice knjižnice so večinoma študenti, raziskovalci in pedagogi z AMEU - ISH. V knjižnico vpisanih tudi precej zunanjih članov, večinoma rednih študentov Filozofske fakultete in Fakultete za družbene vede. Zunanji člani in članice ob prvem obisku plačajo vpisnino v višini 7 EUR.

V knjižnici se vodijo tudi bibliografije raziskovalcev, ki jih zahteva Javna agencija za raziskovalno dejavnost republike Slovenije.


DELOVNI ČAS KNJIŽNIC

Alma Mater Maribor
Slovenska ulica 17

TOREK: 13.00 – 15.00
PETEK: 12.30 – 16.30
E-pošta: knjiznica@almamater.si
Telefonska številka: +386 59 335 078

Alma Mater ISH Ljubljana
Kardeljeva ploščad 1

Sreda: 15.30 – 19.00
E-pošta: library@ish.si
Telefon: +386 59 333 071

 

NOVO V AMEU KNJIŽNICI