Kriteriji in pravila izbora

Na mobilnost lahko gre študent, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  • ob prijavi ima status študenta,
  • ob odhodu v tujino je vpisan v najmanj 2. letnik študijskega programa AMEU,
  • pred odhodom v tujino dosega pogoje, ki veljajo za prehod v naslednji letnik na AMEU,
  • izpolnjuje pogoje glede znanja tujega jezika, ki je predpisana s strani tuje partnerske institucije.

V kolikor se na mobilnost prijavi več kandidatov, kot je prostih mest, komisija pri izboru upošteva naslednje:

  • motivacijsko pismo,
  • znanje tujega jezika,
  • povprečna ocena študija.

V kolikor kdo izmed izbranih študentov kasneje ugotovi, da ne more na mobilnost v tujino, ga nadomesti prvi naslednji kandidat na seznamu.