Kriteriji in pravila izbora

Na razpis se lahko prijavi študent, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • ima ob prijavi status študenta,
 • na isti stopnji študija ne presega 12 mesecev skupnega trajanja mobilnosti (študija in prakse) v tujini v okviru programa Erasmus+,
 • študij ali praksa v tujini morata biti del vpisanega študijskega programa ter prispevati k študiju in osebnemu razvoju.
 • izpolnjuje morebitne pogoje glede študija in znanja tujega jezika, ki je predpisana s strani tuje partnerske institucije ali podjetja.

 

Dodatni pogoji:

 • mobilnost za namen študija: študenti dodiplomskih študijskih programov se lahko izmenjave udeležijo šele v drugem letu študija, študenti podiplomskih programov pa že v prvem letniku.
 • mobilnost za namen prakse: prakso je mogoče opravljati v katerem koli letniku študija, na kateri koli študijski stopnji. Prakso lahko opravljajo tudi “novi diplomanti” (magistranti/ doktoranti) in sicer v roku 12 mesecev po datumu diplomiranja. Vlogo morajo oddati, ko so še vpisani na AMEU.

 

V primeru večjega števila prijav, kot je na voljo mest, AMEU določa dodatne kriterije za izbor kandidatov:

Kriterij 1: Prednost imajo kandidati, ki na izmenjavo še niso šli

 • Ocenjevanje: -5-10 točk
 • Kriteriji ocenjevanja: 10 točk – študenti, ki na izmenjavi še niso bili; 0 točk – študenti, ki so že bili na izmenjavi; -5 točk - v kolikor se je študent na preteklem razpisu na izmenjavo že prijavil, a je ni realiziral, se mu pri končnem seštevku odštejejo 5 točk.

Kriterij 2: Prijavnica

 • Ocenjevanje: 0-20 točk
 • Kriteriji ocenjevanja: 20 točk – popolnoma izpolnjena prijavnica (primerjava predmetov, znani datumi izmenjave, znana institucija na katero študent želi na izmenjavo); 10 točk – delno izpolnjena prijavnica (neustrezna primerjava predmetov, okvirni datumi, neznana institucija za izmenjavo); 0 točk – neustrezno ali neizpolnjena prijavnica (predmeti niso navedeni, neznana institucija za izmenjavo, datumi niso navedeni).

Kriterij 3: Povprečna ocena študija

 • Ocenjevanje: 0-10 točk
 • Kriteriji ocenjevanja: 10 točk – ocena 10-8,5; 5 točk – ocena 8,49-7; 0 točk – ocena 6,99-6.

Kriterij 4: Motivacijsko pismo v angleškem jeziku oz. v jeziku, v katerem bo potekal študij na ali praksa

 • Ocenjevanje: 0-10 točk
 • Kriteriji ocenjevanja: 10 točk – pismo je berljivo, napisano slovnično pravilno, študent navede in utemelji razloge za izmenjavo; 5 točk – pismo vsebuje slovnične napake, je kratko, razlogi za izmenjavo niso podani oz. so podani površno, iz pisma in razbrati motiviranosti študenta za izmenjavo, kjer je prvotni namen študij; 0 točk – študent pisma ni oddal.

 

Z oddajo prijavnice se študent zaveže, da si bo sam ali v sodelovanju z mednarodno pisarno AMEU v obdobju treh mesecev od datuma oddaje prijavnice našel organizacijo, kjer se bo izvedla Erasmus+ izmenjava oziroma bo s to organizacijo podpisal tripartitni sporazum. V nasprotnem primeru si AMEU pridržuje pravico, da na mobilnost pošlje drugega študenta v čakalni vrsti.