Prijavni roki in vpis

Kandidati za vpis na dodiplomske in podiplomske študijske programe, ki se izvajajo v obliki izrednega študija in študija na daljavo, se na razpis prijavijo v treh rokih (razen za dodiplomska študijska programa Socialna gerontologija in Zdravstvena nega). Prijavni in vpisni roki veljajo za vse tri zavode, AMEU-Evropski center, Maribor, AMEU-Akademijo za ples in za AMEU-Institutum Studiorum Humanitatis.

PRIJAVNI ROKI ZA IZREDNE ŠTUDIJSKE PROGRAME (razen za REDNI IN IZREDNI dodiplomski študijski program Zdravstvena nega in Socialna gerontologija)

Prijava

Rezultati izbirnega postopka bodo znani najkasneje do 17. 7. 2022. Sklep o rezultatih izbirnih postopkov boste prejeli po e-pošti. Če boste sprejeti na želeni študijski program, vam bomo po pošti ali po e-pošti poslali tudi povabilo k vpisu.

Vpis sprejetih kandidatov v prvem roku bo od 26. 7. do najkasneje 6. 8. 2022.

Vpis v študijskem letu 2022/23 bo elektronski.

Elektronski vpis opravite od doma, preko Visokošolskega informacijskega sistema (VIS) z vašim uporabniškim imenom in geslom, ki ju boste prejeli na vabilu k vpisu na vaš e-mail. 

Prijava

Drugi prijavni rok bo odprt za tiste programe, kjer bodo ostala še prosta mesta po prvem prijavnem roku.

Izbirni postopek bo končan do 20. 9. 2022. Sklep o rezultatih izbirnih postopkov boste prejeli po e-pošti. Če boste sprejeti na želeni študijski program, vam bomo po e-pošti poslali tudi povabilo k vpisu.

Vpis sprejetih kandidatov v drugem roku bo od 20. 9. 2022 - 24. 9. 2022

Vpis v študijskem letu 2022/23 bo elektronski.

Elektronski vpis opravite od doma, preko Visokošolskega informacijskega sistema (VIS) z vašim uporabniškim imenom in geslom, ki ju boste prejeli na vabilu k vpisu na vaš e-mail. 

Prijava

Tretji prijavni rok bo odprt za tiste programe, kjer bodo ostala še prosta mesta po prvem prijavnem roku.

Izbirni postopek bo končan do 30. 9. 2022. Sklep o rezultatih izbirnih postopkov boste prejeli po e-pošti. Če boste sprejeti na želeni študijski program, vam bomo po e-pošti poslali tudi povabilo k vpisu.

Vpis sprejetih kandidatov v tretjem roku bo 30. 9. 2022.

Vpis v študijskem letu 2022/23 bo elektronski.

Elektronski vpis opravite od doma, preko Visokošolskega informacijskega sistema (VIS) z vašim uporabniškim imenom in geslom, ki ju boste prejeli na vabilu k vpisu na vaš e-mail. 

 

PRIJAVNI ROKI ZA REDNI IN IZREDNI DODIPLOMSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM ZDRAVSTVENA NEGA IN SOCIALNA GERONTOLOGIJA

Prijava

Rezultati izbirnega postopka bodo znani najkasneje do 17. 7. 2022. Sklep o rezultatih izbirnih postopkov boste prejeli po e-pošti. Če boste sprejeti na želeni študijski program, vam bomo po pošti ali po e-pošti poslali tudi povabilo k vpisu.

Vpis sprejetih kandidatov v prvem roku bo od 26. 7. do najkasneje 6. 8. 2022.

Vpis v študijskem letu 2022/23 bo elektronski.

Elektronski vpis opravite od doma, preko Visokošolskega informacijskega sistema (VIS) z vašim uporabniškim imenom in geslom, ki ju boste prejeli na vabilu k vpisu na vaš e-mail. 

Prijava

Drugi prijavni rok bo odprt za tiste programe, kjer bodo ostala še prosta mesta po prvem prijavnem roku.

Izbirni postopek bo končan do 20. 9. 2022. Sklep o rezultatih izbirnih postopkov boste prejeli po e-pošti. Če boste sprejeti na želeni študijski program, vam bomo po pošti ali po e-pošti poslali tudi povabilo k vpisu.

Vpis sprejetih kandidatov v drugem roku bo od 20. 9. 2022 - 24. 9. 2022

Vpis v študijskem letu 2022/23 bo elektronski.

Elektronski vpis opravite od doma, preko Visokošolskega informacijskega sistema (VIS) z vašim uporabniškim imenom in geslom, ki ju boste prejeli na vabilu k vpisu na vaš e-mail. 

Prijava

Tretji prijavni rok za koncesionirane študijske programe Zdravstvena nega in Socialna gerontologija (REDNI in IZREDNI študij) je razpisan, saj so ostala še prosta mesta. Prijavni rok traja od 22. 9. 2022 do 23. 9. 2022.

V tretjem prijavnem roku se na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo kandidati:

 • ki se niso prijavili v prvem ali drugem prijavnem roku,
 • ki so oddali prvo ali drugo prijavo in se v izbirnem postopku tekočega leta niso uvrstili v nobenega od v prijavi naštetih študijskih programov ter
 • sprejeti v prvem ali drugem prijavnem roku v študijski program, ki se ne bo izvajal.

Glede na to, da za vpis na študijski program Zdravstvena nega potrebujete zdravniško potrdilo iz Medicine dela in športa, predlagamo, da si zagotovite termin za pregled najkasneje do 30. 9. 2022, da boste lahko pravočasno opravili vpis. Napotnica je objavljena na naši spletni strani na naslednji POVEZAVI.

Kandidati, ki so v času oddaje prijave že zaključili srednješolsko izobraževanje in imajo dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev (zaključni izpit, srednja šola končana v tujini, ...) in le-teh ni mogoče pridobiti iz javnih evidenc, jih predložijo elektronsko prek portala eVŠ skupaj s prijavo, oziroma najkasneje do konca prijavnega roka, v katerem oddajajo prijavo. Kandidati, ki v tekočem šolskem letu zaključujejo SŠ, oddajo dokazila na portal eVŠ v prvem prijavnem roku najkasneje do 1. avgusta 2022, v drugem prijavnem roku pa najkasneje do 5. septembra 2022, v tretjem roku pa do 23. 9. 2022.


AKADEMIJA ZA PLES

V sklopu Akademije za ples bodo potekali preizkusi znanja v naslednjih terminih:

Preizkus nadarjenosti bo: maj 2022.
Dodatni rok preizkusa nadarjenosti bo: junij 2022.
Dodatni rok preizkusa nadarjenosti bo: september 2022.
Dodatni rok preizkusa nadarjenosti bo: september 2022.

Opravljeni preizkus velja samo za tekoče leto.

Vpis v študijskem letu 2022/23 bo elektronski.

Elektronski vpis opravite od doma, preko Visokošolskega informacijskega sistema (VIS) z vašim uporabniškim imenom in geslom, ki ju boste prejeli na vabilu k vpisu na vaš e-mail. 


VPIS

Za izvedbo vpisa boste potrebovali:

 • izpolnjen elektronski vpisni list, ki ga natisnete in podpišete (sistem VIS),
 • dva podpisana izvoda pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih pri študiju na Alma Mater (oba izvoda pogodbe se natisneta avtomatsko z vpisnim listom),
 • potrdilo o plačilu šolnine (celotne ali 1. obroka šolnine, kot je navedeno v 5. členu pogodbe)
 • potrdilo o plačilu vpisnine (50,00 EUR),
 • potrdilo o plačilu stroška izdelave Knjižice znanj in veščin (50,00 EUR) v primeru vpisa na študijski program Fizioterapija in Zdravstvena nega,
 • novejšo fotografijo velikosti 3,5 x 4,5 cm (kot za osebni dokument), ki jo je treba skenirati, shraniti na računalnik in nato naložiti v VIS,
 • potrdilo o cepljenju na predpisanem obrazcu, potrjeno s strani osebnega zdravnika (velja za kandidate, ki se vpisujejo na študijske programe Fizioterapija, Zdravstvena nega in Socialna gerontologija VS),
 • potrjeno zdravniško spričevalo o opravljenem zdravstvenem pregledu (velja za študente, ki se vpisujejo na študijska programa Fizioterapija (napotnica fth) in Zdravstvena nega (napotnica ZN)),
 • morebitne manjkajoče dokumente, ki so bili navedeni v prijavi za vpis.

Podatki o plačilu: Račun/-e za šolnino in vpisnino (ter Knjižico znanj in veščin v primeru študija Zdravstvene nege in Fizioterapije) boste prejeli na vaš email naslov, ki ste ga navedli na vpisnem listu v roku enega delovnega dne od elektronsko izpolnjenega vpisnega lista. Pri izpolnjevanju UPN plačilnega naloga v sklic navedete SI00 in vpisno številko, ki jo najdete na vpisnem listu. Plačilo prvega obroka šolnine, vpisnine ter Knjižice znanj in veščin lahko plačate preko istega plačilnega naloga, tako, da seštejete zneske. V kolikor bo plačnik šolnine podjetje, obvezno pri vpisu priložite izjavo plačnika, ki jo najdete na spletni strani Alma Mater (POVEZAVA).

POZOR: Na Alma Mater ni gotovinskega poslovanja, zato se vsa nakazila vršijo preko transakcijskega računa.

PLAČILO ŠOLNINE PO OBROKIH

 • V primeru plačila šolnine v enem obroku, zapade šolnina plačila ob vpisu.
 • V primeru plačila šolnine v dveh obrokih zapade prvi obrok šolnine ob vpisu, drugi obrok šolnine pa dne 10. 2..
 • V primeru plačila šolnine v petih obrokih, zapade prvi obrok šolnine ob vpisu, drugi obrok šolnine dne 10.11., tretji obrok šolnine dne 10.1., četrti obrok šolnine dne 10.3. in peti obrok šolnine dne 10.5..
 • V primeru plačila šolnine v osmih obrokih, zapade prvi obrok šolnine ob vpisu, drugi obrok šolnine dne 10.11., tretji obrok šolnine dne 10.12., četrti obrok šolnine dne 10.1., peti obrok šolnine dne 10.2., šesti obrok šolnine 10.3., sedmi obrok šolnine 10.4. in osmi obrok šolnine dne 10.5..

Zdravniško potrdilo potrebujete pri vpisu na študijska programa Fizioterapija in Zdravstvena nega s čimer zdravnik potrdi, da ste sposobni opravljati ta poklic. Predlagamo vam, da se na Medicini dela, prometa in športa čim prej naročite, da boste do datuma vpisa imeli opravljene vse obveznosti za vpis. Obe napotnici najdete na naslednji povezavi:

Napotnica za zdravniški pregled za študij Fizioterapije

Napotnica za zdravniški pregled za študij Zdravstvene nege