Program konference

> PROGRAM (.PDF)


Organizator si pridržuje pravice za morebitne spremembe programa.

Sponzorji: