Pedagoški sodelavci

Sodeluje pri študijskih programih:

Dodiplomski študij: Fizioterapija

CV:

Bibliografija: Preberi več

dr. Šejla Gazibara, rojena leta 1983 v Sanskem Mostu, se je po končani srednji šoli vpisala na Zdravstveno fakulteto Univerze v Ljubljani, kjer je uspešno zaključila študij fizioterapije. Po zaključenem študiju se je kot diplomirana fizioterapevtka zaposlila v enem izmed centrov starejših pod okriljem družbe Deos. Delo fizioterapevtke je opravljala več kot 10 let in si v tem času nabrala veliko bogatih izkušenj na področju fizioterapije v gerontologiji. Študij je med delom nadaljevala na magistrskem nivoju na Fakulteti za uporabne družbene in poslovne študije v Mariboru, ki ga je leta 2014 tudi uspešno zaključila. V času magistrskega študija se je poglabljala v organizacijo in menedžment socialnih dejavnosti in raziskovala na področju sprejemanja umiranja in smrti v slovenskih domovih za ostarele. Po zaključenem magistrskem študiju se je vpisala na doktorski študij sociologije na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici, ki ga je zaključila leta 2018. V času doktorskega študija se je poglabljala v raziskovanje smisla življenja v starosti, pri čemer je izhajala iz Franklove logoterapije. V času študija je tudi poklicno napredovala in trenutno opravlja delo vodje zdravstvene nege in oskrbe, pri katerem se ukvarja s kadrovanjem in celostno oskrbo in nego starostnika. Njeno glavno raziskovalno področje ostaja gerontologija, ki jo povezuje s fizioterapijo in psihologijo.