Sprejemni postopek

Vabljeni k vpisu na dodiplomske študijske programe Alma Mater Europaea - ECM.

Vpis na dodiplomske študijske programe Alma Mater je namenjen vsem, ki želite diplomo iz sodobnih, praktičnih in zaposljivih programov.

Vpis v študijske programe poteka po določenih korakih. Najprej je prijava, nato sprejemni postopek in šele nato vpis. K vpisu ste povabljeni, če ugotovimo, da izpolnjujete pogoje za vpis.

Prvi korak: Izberite študijski program.

Drugi korak: Preverite prijavne roke.

Tretji korak: Preverite vpisne pogoje.

Četrti korak: Izpolnite prijavni obrazec*

*Bodite pozorni: Pri prijavi na REDNI ali IZREDNI dodiplomski študijski program Zdravstvena nega in Socialna gerontologija, izberete v začetku prijave Javne in koncesionirane visokošolske zavode. Prijavo na ta dva študijska programa uvrstite na prvo, drugo ali tretje mesto, skupaj s preostalimi željami.

Prijavo na preostale IZREDNE študijske programe na Alma Mater izvedete tako, da v začetku prijave izberete Privatne in nekoncesionirane visokošolske zavode. Za te programe velja, da lahko oddate prijavo neodvisno od prijave na javne in koncesionirane visokošolske zavode. Velja pravilo, ena želja, en prijava. Prijava je zgolj informativne narave. Zavezujoč postane šele vpis.

Peti korak: Počakajte na rezultate izbirnega postopka.

Šesti korak: Vpišite se na želeni študij in poravnajte šolnino.

Sedmi korak: Pričnite s študijem.


Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa