Pedagoški sodelavci

Sodeluje pri študijskih programih:

Dodiplomski študij: Fizioterapija
Magistrski študij: Zdravstvene vede
Magistrski študij: Fizioterapija

CV:

Bibliografija: Preberi več

Doc. dr. Tine Kovačič je skoraj 20 let delal kot vodja oddelka za medicinsko rehabilitacijo, kjer je zagotavljal sodobno razvojno nevrološko obravnavo (RNO), hipoterapijo, hidroterapijo otrokom in odraslim z intelektualnimi in razvojnimi motnjami (IRM), prav tako je delal s športniki z IRM v Specialni Olimpiadi (SO). Magisterij iz fizioterapije je končal leta 2003 na University of East London (Velika Britanija), doktorat iz socialne gerontologije leta 2019 na Alma Mater Europaea - Evropski center Maribor (AMEU ECM). Njegovo podiplomsko izobraževanje in usposabljanje vključuje usposabljanje iz različnih nevrofizioterapevtskih pristopov in konceptov pri obravnavi  nevroloških pacientov (PNF, RNO, hipoterapija itd.), Pa tudi druge seminarje in tečaje: miofacialno sproščanje in motorične aktivnosti, motorično učenje itd.. Opravlja prostovoljno funkcijo kliničnega direktorja Fun Fitness - fizioterapevtskega programa za SO Slovenija in deluje kot klinični svetovalec za Fun fitness v Evropi, kot celotni evroazijski regiji. Je docent, visokošolski učitelj in predava na dodiplomskem kot podiplomskem študijskem programu fizioterapije (doktorski študij itd.) na AMEU ECM. Trenutno je tudi predsednik Slovenskega združenja fizioterapevtov.

V svoji fizioterapevtski karieri je tako kot fizioterapevt in pedagog aktivno sodeloval na številnih konferencah po vsem svetu in objavil veliko število izvirnih znanstveno raziskovalnih člankov, tudi v revija s faktorjem vpliva, nazadnje v Journal of Intellectual Disability Research:. https://doi.org/10.1111/jir.12727