Pedagoški sodelavci

Sodeluje pri študijskih programih:

Dodiplomski študij: Arhivistika, Socialna gerontologija, Management poslovnih sistemov, Zdravstvena nega, Fizioterapija

CV:

Bibliografija: Preberi več