Pedagoški sodelavci

Sodeluje pri študijskih programih:

Dodiplomski študij: Ples, koreografija

CV:

Bibliografija: Preberi več

Dr. Vesna Bajić Stojiljković (1979, Koper) je končala osnovne in doktorske študije na katedri za etnomuzikologijo Fakultete za glasbo v Beogradu. Z doktorsko nalogo je razširila področje klasične etnomuzikologije in etnokoreologije v področje scenske umetnosti in teatrologije. Poleg znanstvenega dela se vrsto let ukvarja s pedagoškim in koreografskim delom. Leta 2007 je ustanovila Akademsko kulturno-umetniško društvo Kolo v Kopru, kjer umetniško deluje še danes. Je članica pomembnejših mednarodnih združenj za tradicionalno glasbo in ples: International Council for Traditional Music - ICTM - Study Group on Ethnochoreology and Study Group on Music and Dance in Southeastern Europe; Kinetography Laban/Labanotation - ICKL, kot tudi domačega Kulturnega in etnomuzikološkega društva Folk Slovenija iz Ljubljane. Predavala je na različnih seminarjih, izobraževalnih projektih, simpozijih. Njeni članki, predvsem s področja scenske plesne umetnosti, koreografije ljudskega plesa in Labanove kinetografije, so objavljeni v eminentnih domačih in tujih zbornikih.

 

OSNOVE KOREOLOGIJE

Pri predmetu Osnove koreologije se bomo posvetili razvoju plesne znanosti, predvsem pa tematiki razvoja plesne pisave, nadalje pa tudi spoznali osnovne elemente zapisovanja plesa po Labanovem sistemu, ter zapisa koreografij, ki ga bodo študentje lahko uporabili v svojem delu. Študentje bodo spoznali ključne osebnosti v razvoju plesne znanosti. Spoznali bodo tudi elemente strukturalno-formalne analize plesa in koreografije, ter to metodo uporabili v analizi plesov/koreografij različnih zvrsti.