Vzporedni vpis in vpis diplomantov

AMEU-ECM razpisuje dodatnih 5% vpisnih mest pri vsakem študijskem programu za vzporedni študij in za študij diplomantov drugih šol v skladu s 3. členom Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu.

Rok za prijavo: od 22. septembra do 26. septembra 2021 - Prijava

Prijavi za vzporedni vpis kandidati priložijo potrdilo o opravljenih obveznostih na visokošolskem zavodu, kjer so že vpisani, in soglasje tega (matičnega) visokošolskega zavoda. Diplomanti k svoji prijavi priložijo diplomo in potrdilo o opravljenih izpitih, tako da je razvidna povprečna ocena.