Komisije za študijske zadeve

Vsako komisijo za študijske zadeve sestavljajo trije visokošolski učitelji in en študent.

Komisija za študijske zadeve za zdravstvene programe

 • Mladen Herc, mag.

 • Tatjana Horvat, mag

 • pred. Živa Arko, spec.

 • Edvard Jakšič, mag.

 • študent

Komisija za študijske zadeve za zdravstvene programe v tujem jeziku

 • dr. Luka Šlosar

 • pred. Živa Arko, spec.

 • učitelj iz ITA katedre

 • dr. Nataša Štandeker

 • študent

 

Komisija za študijske zadeve za socialno gerontologijo

 • zasl. prof. dr. Jana Goriup

 • dr. Peter Seljak

 • Edvard Jakšič, mag.

 • študent

 

Komisija za študijske zadeve za poslovne programe

 • doc. dr. Barbara Toplak Perović

 • prof. dr. Mladen Radujković

 • izr. prof. dr. Matej Mertik,

 • študent

 

Komisija za študijske zadeve za arhivistiko

 • izr. prof. dr. Peter Pavel Klasinc

 • izr. prof. dr. Miroslav Novak

 • izr. prof. dr. Zdenka Semlič Rajh

 • Nataša Car, študentka

 

Komisija za izvolitve v naziv

 • prof. dr. Ludvik Toplak

 • izr. prof. dr. Jernej Završnik

 • izr. prof. dr. Sebastjan Kristovič

 • študent

 

Komisija za znanstveno raziskovalno delo

 • prof. dr. Ludvik Toplak

 • prof. ddr. David Bogataj

 • izr. prof. dr. Sebastjan Kristovič

 • izr. prof. dr. Miroslav Novak

 • prof. dr. Milan Ambrož

 • prof. dr. Tadej Strojnik

 • Suzanna Mežnarec Novosel, dr. študentka

 

Komisija za kakovost

 • izr. prof. dr. Sebastjan Kristovič

 • doc. dr. Barbara Toplak Perović

 • viš. pred. mag. Tomaž Klojčnik

 • viš. pred. Patricija Goubar

 • Tina Kavtičnik

 • viš. pred. mag. Tomislav Nemec

 • Alen Pavlec, predst. mentorjev

 • študent

 

Etična komisija

 • pred. dr. Jelka Gorišek

 • doc. dr. Barbara Toplak Perović

 • doc. dr. Gregor Pivec

 • prof. dr. Tadej Strojnik

         

Disciplinska komisija na 1. stopnji

 • izr. prof. dr. Sebastjan Kristovič

 • Urška Grubač Kaučič

 • študent

 

Disciplinska komisija 2. stopnje

 • Edvard Jakšič mag.

 • mag. Tomaž Klojčnik

 • študent

 

KŠZ za doktorske programe

 • prof. dr. Ludvik Toplak

 • predstojniki dr. programov

 • Suzanna Mežnarec Novosel, študentka


Naloge in pristojnosti komisij so:

 • obravnava in daje senatu pisno mnenje o visokošolskih programih in njihovih spremembah,

 • obravnava študijske programe za izpopolnjevanje in daje senatu pisno mnenje o njih,

 • obravnava poročilo o učinkovitosti študija in daje senatu pisne predloge za izboljšanje,

 • obravnava letni načrt izvedbe študijskih programov in daje senatu pisno mnenje o njem,

 • daje senatu predloge za spremembe in dopolnitve obstoječih pravilnikov s področja izobraževanja in predlaga nove pravilnike,

 • obravnava predloge Študentskega sveta,

 • opravlja dejavnosti s področja ECTS,

 • daje predloge o prehodnih pogojih,

 • daje predloge o priznavanju izpitov pri prehodu študentov na zavod ECM,

 • opravlja druge naloge v skladu s pravili in s sklepi senata.