Prijava

Prijavitelj se mora pred prijavo na razpis z institucijo pošiljateljico in institucijo gostiteljico dogovoriti o programu mobilnosti. Prijava na razpis mora vključevati:

  • Mobilnost za namen poučevanja: original izpolnjen program pedagoških obveznosti na mobilnosti, t.i. "Mobility Agreement - Staff Mobility for Teaching" podpisan s strani prijavitelja, ter potrjen s strani gostujoče in domače institucije (predsednik AMEU, Erasmus koordinator). Vsebovati mora namen in obrazložitev mobilnosti (cilje, dodano vrednost), vsebino pedagoškega dela in pričakovane rezultate;
    ALI Mobilnost za namen usposabljanja: original izpolnjen program usposabljanja na mobilnosti, t.i. "Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching", podpisan s strani prijavitelja, ter potrjen s strani gostujoče in domače institucije (predsednik AMEU, Erasmus fakultetni koordinator). Vsebovati mora namen, dodane vrednosti in cilje usposabljanja ter aktivnosti tekom mobilnosti.
  • prijavni obrazec;
  • kratko motivacijsko pismo, ki mora vsebovati namen in obrazložitev mobilnosti (cilje, dodano vrednost), vsebino pedagoškega dela oz. usposabljanja in pričakovane rezultate;

Popolno prijavo prijavitelj odda v mednarodno pisarno AMEU s pripisom »Prijava na Razpis Erasmus+ - osebje«. Nepopolne prijave bodo pozvane v dopolnitev.

Vsi dokumenti morajo biti izpolnjeni in podpisani pred odhodom prijavitelja v tujino. Prijavitelj se s predloženo prijavo in programom predavanj, ki ga s podpisom potrdijo vse udeležene stranke, zaveže k spoštovanju pravil programa Erasmus+ in tega razpisa.


DOKUMENTI

- Prijavni obrazec (.DOCX)

- Mobility Agreement - Staff Mobility For Training (.DOCX)

Mobility Agreement - Staff Mobility For Teaching (.DOCX)