Era Talents for Boosting and Balancing Brain Circulation (Tbrainboost)

Vodja projekta: dr. Uroš Marušič

Trajanje projekta: 1.9.2023 do 31.08.2027

Prijavitelj projekta ZRS Koper, Mater Europaea – ECM partner projekta

Projekt financiran s strani program: Obzorje Evrope (HORIZON-WIDERA-2022-TALENTS-03)

Kratka vsebina projekta:

Projekt si prizadeva za povečanje združljivosti poklicev in zaposljivosti talentov na področju raziskav in inovacij med sektorji, pri čemer je težišče na širših regijah. Glavni cilj projekta je povečanje zaposljivosti in kariernih možnosti raznovrstnih talentov v okviru akademije, industrije in drugih sektorjev. Projekt TBrainBoost  podpira mednarodne in medsektorske mobilnosti ter si prizadeva za izboljšanje povezovanja med akademijo, gospodarstvom in družbo na področju zdravega staranja.