Sustainable Interventions and Healthy Behaviours for Adolescent Primary Prevention of Cancer With Digital Tools (Sunrise)

Vodja projekta: prof. ddr. David Bogataj in dr. Polonca Pangrčič

Trajanje projekta: 1. 1. 2024 – 30. 4. 2028

Prijavitelj ETHNIKO KENTRO EREVNAS KAI TECHNOLOGIKIS ANAPTYXIS (CERTH) Greece, AMEU-ECM partner projekta

Projekt financiran s strani program: Obzorje Evrope (HORIZON-MISS-2023-CANCER-01)

Kratka vsebina projekta:

Glavni cilj projekta je preprečevanje zbolevanja za rakom pri mladostnikih.

Projekt SUNRISE je tako osredotočen na preprečevanje škodljivih vedenj v obdobju adolescence, ki vodijo v nastanek raka in v Evropi predstavlja velik zdravstveni in družbeni izziv. Skupaj želimo oblikovati digitalne rešitve za preprečevanje vseh oblik rakotvornih posledic, ki temeljijo na novih pristopih, kot so kampanje v družbenih medijih, usposabljanja za opismenjevanje in oglaševanja, izobraževalne igre, platforme socialnih robotov in podobno. V okviru projekta bodo izvajali in ovrednotili inovativen digitalno izboljšan program življenjskih veščin za primarno preprečevanje raka s trajnostno spremembo zdravstvenega vedenja pri mladostnikih, ki pa bo prilagojen socialno-ekonomskim, kulturnim in okoljskim raznolikostim.

Program se bo izvajal in ovrednotil v širokem obsegu, in sicer v 154 šolah pri 7500 učencih v urbanih in podeželskih regijah 8 evropskih držav – Grčije, Švice, Slovenije, Španije, Cipra, Italije, Belgije, Romunije, vključno s socialno ogroženimi skupinami, kot so migranti in etnične manjšine. 

S projektom bomo lahko doprinesli in vplivali na  izboljšanje na področju zdravstvenega stanja naše mladine, ob tem pa tudi zmanjšali stroške države, ki jih namenimo za zdravljenje različnih oblik raka.