Komisija za kakovost

Komisija sodeluje pri pripravi letnega poročila za kakovost in obravnava evalvacijska poročila ter pripravlja predloge za izboljšanje za senat.

Komisijo za kakovost imenuje senat zavoda. Sestavljena je iz članov, ki zastopajo vse deležnike: visokošolske učitelje, sodelavce in znanstvene delavce, mentorje praktičnega usposabljanja, delodajalce, strokovne delavce in študente (katere predlaga študentski svet).

Člani komisije za kakovost v mandatu do 11. 11. 2022 so:

  • dr. Barbara Toplak Perović,

  • dr. Sebastjan Kristovič,

  • Tina Kavtičnik,

  • mag. Tomaž Klojčnik,

  • dr. Tine Kovačič,

  • mag. Tomislav Nemec,

  • Patricija Goubar, spec. in

  • Alen Pavlec.

Evalvacije VTI ZN

- Evalvacijsko poročilo (januar 2020)

- Evalvacijsko poročilo (september 2018)